act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Połączenie Vitis Pharma i Dicofarm Polska

Doradztwo w związku z połączeniem dwóch spółek farmaceutycznych Vitis Pharma i Dicofarm Polska, dzięki któremu Dicofarm Polska wzmocniło swoją pozycję na polskim rynku farmaceutycz...

Czytaj dalej

Zmiana struktury zadłużenia Miraculum S.A.

Doradztwo prawne w procesie zmiany struktury zadłużenia spółki Miraculum S.A. z tytułu wyemitowanych obligacji. Proces obejmował w szczególności rolowanie obligacji głównych wierzy...

Czytaj dalej

Arbitraż ad hoc w sporze pomiędzy Strabag a Zamawiającym

Reprezentowanie niemieckiej spółki z grupy Strabag w postępowaniu przed Sądem arbitrażowym ad hoc w sprawie dotyczącej sporu wynikającego z umowy o roboty budowlane polegające na m...

Czytaj dalej

Emisja obligacji na rzecz spółki z grupy Wikana S.A.

Doradztwo na rzecz podmiotu z grupy kapitałowej Wikana S.A. w zakresie emisji obligacji o wartości ok. 16 mln złotych, skierowanej w ofercie prywatnej do funduszu inwestycyjnego w ...

Czytaj dalej

Wykup menadżerski od inwestora finansowego

Doradztwo na rzecz jednego z holdingów inwestycyjnych przy transakcji nabycia znacznego pakietu akcji dopuszczonych do obrotu na ASO NewConnect – transakcja o charakterze wykupu me...

Czytaj dalej

Przejęcie spółki kapitałowej z sektora budowlanego

Doradztwo prawne na rzecz funduszu luksemburskiego oraz przygotowanie dokumentacji związanej z przejęciem spółki kapitałowej z sektora budowlanego.

Czytaj dalej

Negocjowanie umowy wdrożeniowej dla centralnego systemu informatycznego banku

Doradztwo na rzecz jednego z banków zrzeszających banki spółdzielcze w Polsce przy negocjowaniu umowy wdrożeniowej dla centralnego systemu informatycznego banku oraz integrującego ...

Czytaj dalej

Połączenie Comp S.A. z Novitus S.A.

Doradztwo dla Comp S.A. przy połączeniu z inną spółką publiczną (Novitus S.A.), w tym doradztwo w sporządzeniu memorandum informacyjnego przy dopuszczeniu do obrotu akcji nowej emi...

Czytaj dalej

Emisja obligacji grupy kapitałowej DL Invest Group

Doradztwo prawne na rzecz grupy kapitałowej DL Invest Group, w zakresie emisji obligacji o wartości 31 mln złotych, skierowanej w ofercie prywatnej do funduszu inwestycyjnego, mają...

Czytaj dalej

Finansowanie bieżącej działalności grupy kapitałowej Gloria

Doradztwo na rzecz grupy kapitałowej Gloria, obejmującej spółki włoskie oraz luksemburskie, w procesie finansowania bieżącej działalności przez HSBC, w tym doradztwo przy procesie ...

Czytaj dalej