act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Wydzielenie operatora systemu przesyłowego (OSP) i restrukturyzacja działalności PGNiG

Doradztwo, wspólnie z liderem na rynku usług doradztwa strategicznego, Capgemini Ernst & Young Polska, na rzecz PGNiG w kwestiach korporacyjnych, podatkowych oraz regulacyjnych...

Czytaj dalej

Emisja obligacji serii D Dekpol S.A.

Doradztwo na rzecz Dekpol S.A. przy emisji obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 35 mln złotych.

Czytaj dalej

Opinia prawna dla Voicetel Communications S.A.

Przygotowanie opinii prawnej na temat najbardziej zaawansowanej aktualnie technologii (czatboty oparte na algorytmach zaprojektowanych w celu rozumienia intencji użytkownika) oraz ...

Czytaj dalej

Emisja obligacji Polnord S.A.

Doradztwo na rzecz Polnord S.A., jednej z największych i najbardziej doświadczonych na rynku budowlanym i deweloperskim firm w Polsce, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych ...

Czytaj dalej

Obsługa prawna inwestycji mieszkaniowych Grupy Norblin

Doradztwo na rzecz grupy Norblin, funduszu inwestycyjnego działającego na rynku nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, w związku z obsługą inwestycji mieszkaniowych oraz bież...

Czytaj dalej

Nabycie nieruchomości budowlanych o łącznej powierzchni przeszło 100ha w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu

Doradztwo na rzecz spółek Grupy Eurostar Real Estate przy nabyciu nieruchomości budowlanych o łącznej powierzchni przeszło 100ha w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu.

Czytaj dalej

OT LOGISTICS S.A.

Doradztwo przy emisjach obligacji przez spółki publiczne oraz wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Bondspot S.A. oraz GPW S.A. dla OT LOGIST...

Czytaj dalej

Vitis Pharma - dotadztwo dot. prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej

Doradztwo na rzecz Vitis Pharma w zakresie bieżącej działalności spółki, w tym w zakresie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, jak również regulacji prawnych dotycz...

Czytaj dalej

Projekt budowy jednego z najnowocześniejszych w Polsce zakładów produkcji farmaceutyków i suplementów diety

Doradztwo na rzecz Curtis Healthcare (obecnie Curtis Healthcaps) w projekcie budowy jednego z najnowocześniejszych w Polsce zakładów produkcji farmaceutyków i suplementów diety (gr...

Czytaj dalej

Polimex-Mostostal

Reprezentowanie Polimex-Mostostal w związku z otrzymaniem przez Klienta zakazu sądowego dotyczącego wykonania nieodwołalnej gwarancji bankowej;

Czytaj dalej