act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Nabycie nieruchomości pod centrum logistyczne pod Warszawą

Kompleksowe doradztwo prawne na rzecz spółki AB Logistyka, w tym doradztwo w transakcji nabycia nieruchomości pod centrum logistyczne pod Warszawą. W zakres transakcji wchodziło ró...

Czytaj dalej

Emisja obligacji serii E (niezabezpieczone) i F (zabezpieczone) - Vantage Development S.A.

Doradztwo prawne na rzecz Vantage Development S.A. w zakresie emisji obligacji serii E (niezabezpieczone) i F (zabezpieczone) o łącznej wartości nominalnej ok 36 mln zł

Czytaj dalej

Prokom Software

Doradztwo na rzecz Prokom Software w toku wdrażania, rozbudowy i modyfikacji największego systemu informatycznego w Europie Środkowo- Wschodniej, tj. Kompleksowego Systemu Informat...

Czytaj dalej

Zmiana struktury zadłużenia Miraculum S.A.

Doradztwo prawne w procesie zmiany struktury zadłużenia spółki Miraculum S.A. z tytułu wyemitowanych obligacji. Proces obejmował w szczególności rolowanie obligacji głównych wierzy...

Czytaj dalej

Nabycie nieruchomości budowlanych o łącznej powierzchni przeszło 100ha w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu

Doradztwo na rzecz spółek Grupy Eurostar Real Estate przy nabyciu nieruchomości budowlanych o łącznej powierzchni przeszło 100ha w Krakowie, Katowicach i Wrocławiu.

Czytaj dalej

Realizacja umów o roboty budowlane

Doradztwo na rzecz spółek z grupy Avestus w sprawach dotyczących realizacji umów o roboty budowlane.

Czytaj dalej

Emisja obligacji grupy kapitałowej DL Invest Group

Doradztwo prawne na rzecz grupy kapitałowej DL Invest Group, w zakresie emisji obligacji o wartości 31 mln złotych, skierowanej w ofercie prywatnej do funduszu inwestycyjnego, mają...

Czytaj dalej

Finansowanie transakcji typu LBO (Leveraged Buy Out) Vantage Development S.A.

Kancelaria doradzała przy udzieleniu na rzecz spółki Fedha Sp. z o.o. finansowania przeznaczonego na pokrycie kosztów wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji spółki V...

Czytaj dalej

Grupa Buma - Quattro Business Park i Green Office

Doradztwo na rzecz Grupy Buma przy finansowaniu dwóch kompleksów biurowych w Krakowie: Quattro Business Park (wartość: ponad 50 milionów euro) oraz Green Office (wartość: ponad 55 ...

Czytaj dalej

Spory dot. produkcji komponentów z tworzyw sztucznych

Reprezentowanie spółki Sigit Poland w sporach dotyczących produkcji komponentów z tworzyw sztucznych, prowadzonych przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie oraz przed sądami p...

Czytaj dalej