act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Doradztwo podatkowe na rzecz spółki z branży deweloperskiej

Doradzanie na rzecz spółki z branży deweloperskiej w zakresie szeroko rozumianego prawa podatkowego przy transakcjach emisji obligacji, przy transakcjach realizowanych przez dom ma...

Czytaj dalej

Emisja obligacji Casus S.A. - seria E2

Doradztwo na rzecz spółki Casus S.A. – podmiotu z branży usług windykacyjnych, w zakresie emisji obligacji o wartości 24 mln złotych, oferowanych przez dom maklerski w ofercie pryw...

Czytaj dalej

Doradztwo na rzecz Strabag w zakresie zamówień publicznych

Doradztwo na rzecz Strabag w toku licznych postępowań o udzielenie zamówień publicznych, których spółka jest uczestnikiem. Doradztwo dotyczy zarówno projektów drogowych (autostrado...

Czytaj dalej

DM BPS S.A.

Doradztwo prawne na rzecz DM BPS S.A. i banków spółdzielczych przy emisjach przez banki spółdzielcze obligacji: (i) zaliczanych – za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego - do funduszy...

Czytaj dalej

Nabycie nieruchomości pod centrum logistyczne pod Warszawą

Kompleksowe doradztwo prawne na rzecz spółki AB Logistyka, w tym doradztwo w transakcji nabycia nieruchomości pod centrum logistyczne pod Warszawą. W zakres transakcji wchodziło ró...

Czytaj dalej

Ideal Idea Park, Ideal Idea Park II oraz Ideal Idea Park III

Doradztwo na rzecz spółki Ideal Idea, dewelopera inwestycji magazynowo-biurowych typu SBM (small business units), przy wszystkich etapach prowadzenia inwestycji Ideal Idea Park, Id...

Czytaj dalej

Doradztwo Asseco Poland w zakresie umów licencyjnych oraz praw wyłącznych do oprogramowania komputerowego i systemów informatycznych

Doradztwo na rzecz Asseco Poland w zakresie bieżącej działalności spółki, w tym w zakresie w zakresie prawa autorskiego oraz prawa własności przemysłowej, w szczególności w zakresi...

Czytaj dalej

Negocjacje dot. programu opcji menedżerskich

Doradztwo w zakresie negocjacji dotyczących programu opcji menedżerskich w Polimex Mostostal.

Czytaj dalej

PayTel S.A. - uzyskanie zezwolenia od KNF na działalność w charakterze krajowej instytucji płatniczej

Doradztwo na rzecz PayTel S.A. w procedurze uzyskiwania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na działalność w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Czytaj dalej

Sporządzenie treści układów zbiorowych pracy

Doradztwo na rzecz GT Poland w przygotowaniu treści układów zbiorowych pracy oraz ich rejestracji.

Czytaj dalej