act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Emisja obligacji serii B White Stone Development S.A.

Doradztwo na rzecz White Stone Development S.A. przy emisji obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10 mln złotych.

Czytaj dalej

Negocjacje umów najmu w centrum magazynowym Warsaw Distribution Center

Doradztwo na rzecz PEC Szyszkowa (spółka zarządzana przez CBRE Global Investors, globalną firmę doradczą działającą w sektorze nieruchomości komercyjnych) dotyczące negocjacji umów...

Czytaj dalej

Nabycie nieruchomości w Mikołajkach

Doradztwo na rzecz Lake View (spółka z grupy Curtis) przy transakcji nabycia nieruchomości położonej w Mikołajkach.

Czytaj dalej

Arbitraż ad hoc w sporze pomiędzy Strabag a Zamawiającym

Reprezentowanie niemieckiej spółki z grupy Strabag w postępowaniu przed Sądem arbitrażowym ad hoc w sprawie dotyczącej sporu wynikającego z umowy o roboty budowlane polegające na m...

Czytaj dalej

Bieżąca obsługa domów maklerskich

Bieżąca obsługa domów maklerskich ERSTE Securities Polska S.A., INVISTA DM S.A. oraz IFM GAM S.A.

Czytaj dalej

Doradztwo podatkowe przy nabyciu terenów inwestycyjnych, przeprowadzenie audytu podatkowego w zakresie ustalenia tzw. „pierwszego zasiedlenia”

Doradztwo na rzecz Grupy Buma przy nabyciu terenów inwestycyjnych, przeprowadzenie audytu podatkowego w zakresie ustalenia tzw. „pierwszego zasiedlenia” nabywanych między innymi od...

Czytaj dalej

Grupa Lew

Doradztwo na rzecz Grupy Lew dotyczące uzyskania przez spółkę wpisu do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego oraz doradztwo dotyc...

Czytaj dalej

PayTel S.A. - uzyskanie zezwolenia od KNF na działalność w charakterze krajowej instytucji płatniczej

Doradztwo na rzecz PayTel S.A. w procedurze uzyskiwania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na działalność w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Czytaj dalej

Capgemini Polska - spór sądowy dotyczący nieuczciwej konkurencji

Reprezentowanie Capgemini Polska w sporze sądowym dotyczącym nieuczciwej konkurencji w związku z przejęciem pracowników Capgemini przez konkurencyjną firmę innego dostawcę w trakci...

Czytaj dalej

Przejęcie zabezpieczeń ustanowionych na zabezpieczenie papierów dłużnych

Przeprowadzenie na zlecenie jednego z funduszy inwestycyjnych powierniczego przejęcia zabezpieczeń ustanowionych na zabezpieczenie papierów dłużnych – akcji spółki będącej liderem ...

Czytaj dalej