act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

NCC Roads Polska

Doradztwo na rzecz Strabag SE w odniesieniu do przejęcia kontroli nad NCC Roads Polska.

Czytaj dalej

Doradztwo prawne na rzecz ACNielsen Polska

Doradztwo prawne na rzecz ACNielsen Polska, jednego z liderów na rynku badań marketingowych i badań rynku w zakresie bieżącego doradztwa korporacyjnego, w tym w szczególności opini...

Czytaj dalej

Przejęcie i restrukturyzacja spółki Energomontaż Północ

Doradztwo na rzecz grupy włoskich, holenderskich i luksemburskich inwestorów przy przejęciu i restrukturyzacji Energomontaż Północ (obecnie Polimex-Mostostal), notowanej na GPW w W...

Czytaj dalej

Spór sądowy z kontrahentem z zakresu prawa IT

Reprezentowanie Capgemini Polska w sporze sądowym z kontrahentem z zakresu prawa IT.

Czytaj dalej

Emisja obligacji Murapol S.A oraz spółki z grupy Murapol S.A.

Doradztwo na rzecz inwestorów finansowych w zakresie emisji obligacji przez Murapol S.A. oraz spółkę z grupy Murapol S.A. – Aoram sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej ok. 72 ml...

Czytaj dalej

Greenpark Energy

Doradztwo na rzecz Greenpark Energy, spółki z kapitałem amerykańskim, zajmującej się przemysłowym wydobyciem metanu z pokładów węgla kamiennego (CBM) z wykorzystaniem innowacyjnych...

Czytaj dalej

Negocjowanie i zawieranie umów najmu w reprezentatywnych kompleksach biurowych w Warszawie na rzecz IVG

Doradztwo na rzecz IVG Poland, będącej częścią jednego z największych w Europie przedsiębiorstw rynku nieruchomości i inwestycji infrastrukturalnych, niemieckiej grupy IVG Immobili...

Czytaj dalej

Negocjacje ze związkami zawodowymi, układy zbiorowe pracy i zwolnienia grupowe

Doradztwo na rzecz Cooper Standard Polska dotyczące prawa pracy, w tym negocjacje ze związkami zawodowymi, układy zbiorowe pracy i zwolnienia grupowe.

Czytaj dalej

Negocjowanie i zawieranie umów związanych z dostawą kauczuków syntetycznych

Doradztwo na rzecz Sawex sp. z o.o. przy negocjowaniu i zawieraniu umów związanych z dostawą kauczuków syntetycznych dla The Goodyear Tire & Rubber Company.

Czytaj dalej

Opracowanie i wdrożenie platformy lojalnościowej „Freebee”

Doradztwo na rzecz New Media Ventures w zakresie opracowania oraz wdrożenia na rynku platformy lojalnościowej „Freebee”, w tym w szczególności w zakresie wdrożenia systemu informat...

Czytaj dalej