act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Program emisji obligacji niezabezpieczonych - American Heart of Poland S.A.

Doradztwo prawne na rzecz American Heart of Poland S.A. w zakresie programu emisji obligacji niezabezpieczonych, o łącznej wartość nominalnej wszystkich obligacji emitowanych w ram...

Czytaj dalej

Spory dot. produkcji komponentów z tworzyw sztucznych

Reprezentowanie spółki Sigit Poland w sporach dotyczących produkcji komponentów z tworzyw sztucznych, prowadzonych przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie oraz przed sądami p...

Czytaj dalej

act BSWW doradza przy komercjalizacji budynku Ethos

act BSWW doradzają na rzecz wynajmującego Kulczyk Silverstein Properties w negocjacjach umów najmu z najemcami powierzchni handlowych i biurowych min. HBO czy Hogan Lovells. Warsz...

Czytaj dalej

Comp S.A. - wniesienie akcji własnych jako aportu do spółki zależnej

Doradztwo prawne na rzecz Comp S.A. w zakresie wniesienia akcji własnych jako aportu do spółki zależnej, wartość transakcji 53 miliony zł (opracowanie struktury transakcji, przygot...

Czytaj dalej

Doradztwo w sporach z generalnym wykonawcą

Reprezentowanie Pramerica Real Estate International w sporach z generalnym wykonawcą.

Czytaj dalej

Badanie prawne spółki z grupy kapitałowej COMP S.A.

Przeprowadzenie badania prawnego spółki z grupy kapitałowej COMP S.A.

Czytaj dalej

Doradztwo na rzecz PayTel S.A. w procesie negocjowania umów licencyjnych

Doradztwo na rzecz PayTel S.A. w procesie negocjowania umów licencyjnych związanych z aplikacjami płatniczymi. Świadczenie kompleksowych usług doradztwa prawnego na rzecz PayTel S....

Czytaj dalej

Finansowanie transakcji typu LBO (Leveraged Buy Out) Vantage Development S.A.

Kancelaria doradzała przy udzieleniu na rzecz spółki Fedha Sp. z o.o. finansowania przeznaczonego na pokrycie kosztów wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji spółki V...

Czytaj dalej

Doradztwo przy projekcie budowy jednego z najnowocześniejszych zakładów produkcji opakowań w Polsce

Doradztwo na rzecz konsorcjum wiodących włoskich spółek inżynieryjnych oraz budowlanych (Technohabitat, Fabrica Engineering) przy projekcie budowy jednego z najnowocześniejszych za...

Czytaj dalej

Grupa ECC - projekt Puławska 111

Doradztwo na rzecz holenderskiej grupy ECC w procesie finansowania przez Bank Zachodni WBK projektu Puławska 111, co obejmowało wszelkie czynności z zakresu wynegocjowania umowy kr...

Czytaj dalej