act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Polimex-Mostostal

Reprezentowanie Polimex-Mostostal w związku z otrzymaniem przez Klienta zakazu sądowego dotyczącego wykonania nieodwołalnej gwarancji bankowej;

Czytaj dalej

Grupa Copernicus - postępowania sądowe w sprawach z zakresu prawa pracy

Doradztwo na rzecz Grupy Copernicus w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy.

Czytaj dalej

Reprezentowanie Rug Riello

Reprezentowanie Rug Riello jako oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym.

Czytaj dalej

Reprezentowanie spółek z grupy First Property

Reprezentowanie spółek z grupy First Property w postępowaniach sądowych z kontrahentami oraz na etapie przedsądowym oraz przedarbitrażowym.

Czytaj dalej

Reprezentowanie spółek z Noblin Capital Group

Reprezentowanie spółek z Noblin Capital Group w postępowaniach sądowych i negocjacjach ugodowych z kontrahentem.

Czytaj dalej

Spory dot. produkcji komponentów z tworzyw sztucznych

Reprezentowanie spółki Sigit Poland w sporach dotyczących produkcji komponentów z tworzyw sztucznych, prowadzonych przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie oraz przed sądami p...

Czytaj dalej

Spory dot. zwrotu nieruchomości wielkopowierzchniowej

Reprezentowanie spółki należącej do funduszu inwestycyjnego BPH TFI w sporach dotyczących zwrotu nieruchomości wielkopowierzchniowej oraz rozliczeń z byłym najemcą, prowadzonych pr...

Czytaj dalej

Postępowanie sądowe dot. opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości

Reprezentowanie Grupy Carpathian w postępowaniu sądowym w przedmiocie opłaty za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

Czytaj dalej

Spór dot. realizacji inwestycji budowlanej na terenie Elektrowni Kozienice

Reprezentowanie spółki Polimex-Mostostal S.A. w sporze z podwykonawcą, dotyczącym realizacji inwestycji budowlanej na terenie Elektrowni Kozienice.

Czytaj dalej

Cywilne, karne i administracyjne sprawy sądowe

Prowadzenie cywilnych, karnych i administracyjnych spraw sądowych zlecanych na bieżąco przez Klientów.

Czytaj dalej