act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Delfo Polska - spór sądowy dot. odzyskania roszczeń podatkowych

Reprezentowanie firmy Delfo Polska w sporze sądowym dotyczącym odzyskania roszczeń podatkowych.

Czytaj dalej

Spory dot. produkcji komponentów z tworzyw sztucznych

Reprezentowanie spółki Sigit Poland w sporach dotyczących produkcji komponentów z tworzyw sztucznych, prowadzonych przed Sądem Arbitrażowym przy KIG w Warszawie oraz przed sądami p...

Czytaj dalej

Polimex-Mostostal

Reprezentowanie Polimex-Mostostal w związku z otrzymaniem przez Klienta zakazu sądowego dotyczącego wykonania nieodwołalnej gwarancji bankowej;

Czytaj dalej

Reprezentowanie Ideal Idea

Reprezentowanie Ideal Idea w kontaktach z kontrahentami na etapie przedsądowym.

Czytaj dalej

Spór dot. realizacji inwestycji budowlanej na terenie Elektrowni Kozienice

Reprezentowanie spółki Polimex-Mostostal S.A. w sporze z podwykonawcą, dotyczącym realizacji inwestycji budowlanej na terenie Elektrowni Kozienice.

Czytaj dalej

Reprezentowanie Rug Riello

Reprezentowanie Rug Riello jako oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym.

Czytaj dalej

Spór sądowy z kontrahentem z zakresu prawa IT

Reprezentowanie Capgemini Polska w sporze sądowym z kontrahentem z zakresu prawa IT.

Czytaj dalej

Doradztwo w sporach z generalnym wykonawcą

Reprezentowanie Pramerica Real Estate International w sporach z generalnym wykonawcą.

Czytaj dalej

Postępowania z zakresu prawa pracy na rzecz BGŻ

Reprezentowanie Banku Gospodarki Żywnościowej w postępowaniach z zakresu prawa pracy.

Czytaj dalej

Spór pomiędzy konsorcjum a GDDKiA

Reprezentowanie Capgemini Polska w sporze pomiędzy konsorcjum (z udziałem firmy Capgemini Polska jako konsorcjanta), a GDDKiA, dotyczącym nienależytego wykonania postanowień umowy ...

Czytaj dalej