act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Sprzedaż akcji spółki KTI Poland

Doradztwo na rzecz spółki z grupy Gloria w transakcji sprzedaży akcji spółki KTI Poland na rzecz włoskiej grupy APS Engineering Company Roma specjalizującej się w realizacji projek...

Czytaj dalej

Przejęcie znaczących pakietów akcji jednej ze spółek działających w branży nowoczesnych technologii

Doradztwo dla kupujących w procesie przejęcia znaczących pakietów akcji jednej z notowanych na NewConnect spółek, działających w branży nowoczesnych technologii.

Czytaj dalej

Przejęcie przez Comp S.A. trzech spółek z grupy kapitałowej

Doradztwo prawne na rzecz Comp S.A. w zakresie przejęcia przez Comp S.A. trzech spółek z grupy kapitałowej (opracowanie struktury transakcji, przygotowanie dokumentacji oraz raport...

Czytaj dalej

Transakcja przygotowania do przejęcia kontroli nad Comp na rzecz Prokom Software

Doradztwo na rzecz Prokom Software w transakcji przygotowania do przejęcia kontroli nad Comp, spółką publiczną notowaną na GPW w wieloetapowej transakcji giełdowej o wartości docel...

Czytaj dalej

Fuzja CPN i Petrochemii Płock

Doradztwo na rzecz Zarządu PKN Orlen w wybranych kwestiach związanych z fuzją CPN i Petrochemii Płock oraz uczestnictwo w latach 2002-2004 w procesie nabywania znaczących projektów...

Czytaj dalej

Doradztwo restrukturyzacyjne dla grupy Energomotaż Północ

Doradztwo w działaniach restrukturyzacyjnych na rzecz podmiotów niepublicznych i publicznych dotyczące projektów naprawczych wprowadzanych w spółkach publicznych, np. doradztwo res...

Czytaj dalej

Newag

Doradztwo na rzecz Newag, jednej z największych firm kolejowych w Polsce, przy nabyciu zorganizowanej części włoskiego przedsiębiorstwa Costa Sistemi Ferroviari w likwidacji, obejm...

Czytaj dalej

Doradztwo w zakresie sprzedaży kompleksu fabrycznego

Doradztwo na rzecz spółki z branży budowlanej, notowanej na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych, w transakcji sprzedaży kompleksu fabrycznego.

Czytaj dalej

Restrukturyzacja Grupy Curtis

Doradztwo na rzecz Grupy Curtis w zakresie restrukturyzacji grupy oraz w procesie formowania międzynarodowego joint venture mającego na celu realizację i eksploatację zakładu produ...

Czytaj dalej

Połączenie Vitis Pharma i Dicofarm Polska

Doradztwo w związku z połączeniem dwóch spółek farmaceutycznych Vitis Pharma i Dicofarm Polska, dzięki któremu Dicofarm Polska wzmocniło swoją pozycję na polskim rynku farmaceutycz...

Czytaj dalej