act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Emisja obligacji serii B White Stone Development S.A.

Doradztwo na rzecz White Stone Development S.A. przy emisji obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10 mln złotych.

Czytaj dalej

Emisja obligacji serii D Dekpol S.A.

Doradztwo na rzecz Dekpol S.A. przy emisji obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 35 mln złotych.

Czytaj dalej

DM BPS S.A.

Doradztwo prawne na rzecz DM BPS S.A. i banków spółdzielczych przy emisjach przez banki spółdzielcze obligacji: (i) zaliczanych – za zgodą Komisji Nadzoru Finansowego - do funduszy...

Czytaj dalej

Emisja obligacji serii Z Kredyt InKaso S.A.

Doradztwo na rzecz Kredyt Inkaso S.A. w zakresie emisji obligacji serii Z o łącznej wartości nominalnej 40 mln złotych.

Czytaj dalej

Bieżąca obsługa domów maklerskich

Bieżąca obsługa domów maklerskich ERSTE Securities Polska S.A., INVISTA DM S.A. oraz IFM GAM S.A.

Czytaj dalej

PayTel S.A. - uzyskanie zezwolenia od KNF na działalność w charakterze krajowej instytucji płatniczej

Doradztwo na rzecz PayTel S.A. w procedurze uzyskiwania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na działalność w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Czytaj dalej

Przejęcie pakietu akcji spółki będącej liderem w branży produkcji wyrobów gumowych i gumowo – metalowych

Udział w przeprowadzeniu na zlecenie Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, powierniczego przejęcia pakietu akcji spółki ZW...

Czytaj dalej

Emisja obligacji serii A White Stone Development S.A.

Doradztwo na rzecz White Stone Development S.A. przy emisji obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 8 mln złotych.

Czytaj dalej

Doradztwo na rzecz Comp S.A. oraz mBank S.A. w ramach programu emisji obligacji do 100 mln zł

Doradztwo na rzecz Comp S.A. jako emitenta i mBank S.A. jako oferującego w zakresie obsługi programu emisji obligacji korporacyjnych do kwoty 100 mln zł. Zakres prac kancelarii obe...

Czytaj dalej

Cinema City

Doradztwo na rzecz właściciela multipleksu CH Promenada wobec grupy Cinema City w negocjacjach i zawieraniu nowej umowy dotyczącej ponad 6 500 m2 powierzchni, zlokalizowane w fazie...

Czytaj dalej