act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Ofarta publiczna banku

Doradztwo przy sporządzeniu prospektu informacyjnego dla jednego z banków w celu przeprowadzenia oferty publicznej akcji banku na kwotę 66,7 mln złotych, oraz doradztwo przy sporzą...

Czytaj dalej

Due diligence jednego z wiodących domów maklerskich

Udział w badaniu prawnym (due diligence) domu maklerskiego IFM GAM S.A.

Czytaj dalej

Comp S.A. - połączenie trzech spółek zależnych ze spółką publiczną

Doradztwo dla Comp S.A. przy połączeniu trzech spółek zależnych ze spółką publiczną w procedurze uproszczonej. Kompleksowe doradztwo kancelarii przy tej transakcji obejmowało m.in....

Czytaj dalej

Restrukturyzacja spółki kapitałowej

Przeprowadzenie audytu księgowego spółki kapitałowej oraz doradztwo przy przeprowadzaniu restrukturyzacji.

Czytaj dalej

Emisja obligacji serii A White Stone Development S.A.

Doradztwo na rzecz White Stone Development S.A. przy emisji obligacji serii A o łącznej wartości nominalnej 8 mln złotych.

Czytaj dalej

Emisja obligacji Casus S.A. - seria E2

Doradztwo na rzecz spółki Casus S.A. – podmiotu z branży usług windykacyjnych, w zakresie emisji obligacji o wartości 24 mln złotych, oferowanych przez dom maklerski w ofercie pryw...

Czytaj dalej

Emisja obligacji Polnord S.A.

Doradztwo na rzecz Polnord S.A., jednej z największych i najbardziej doświadczonych na rynku budowlanym i deweloperskim firm w Polsce, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych ...

Czytaj dalej

Bieżąca obsługa domów maklerskich

Bieżąca obsługa domów maklerskich ERSTE Securities Polska S.A., INVISTA DM S.A. oraz IFM GAM S.A.

Czytaj dalej

Przejęcie pakietu akcji spółki będącej liderem w branży produkcji wyrobów gumowych i gumowo – metalowych

Udział w przeprowadzeniu na zlecenie Distressed Assets Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych z siedzibą w Warszawie, powierniczego przejęcia pakietu akcji spółki ZW...

Czytaj dalej

Doradztwo na rzecz Marvipol S.A. w zakresie emisji obligacji zabezpieczonych i niezabezpieczonych

Doradztwo prawne na rzecz Marvipol S.A. w zakresie emisji obligacji zabezpieczonych i niezabezpieczonych, łączna wartość emisji 36 milionów zł (nadzorowanie projektu, przygotowanie...

Czytaj dalej