act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

COMP S.A.

Doradztwo przy emisjach obligacji przez spółki publiczne oraz wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Bondspot S.A. oraz GPW S.A. dla COMP S.A....

Czytaj dalej

Doradztwo na rzecz Comp S.A. oraz mBank S.A. w ramach programu emisji obligacji do 100 mln zł

Doradztwo na rzecz Comp S.A. jako emitenta i mBank S.A. jako oferującego w zakresie obsługi programu emisji obligacji korporacyjnych do kwoty 100 mln zł. Zakres prac kancelarii obe...

Czytaj dalej

Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG

Doradztwo prawne przy emisjach obligacji przez spółki z grupy kapitałowej Warimpex Finanz- und Beteiligungs AG.

Czytaj dalej

Program emisji obligacji niezabezpieczonych - American Heart of Poland S.A.

Doradztwo prawne na rzecz American Heart of Poland S.A. w zakresie programu emisji obligacji niezabezpieczonych, o łącznej wartość nominalnej wszystkich obligacji emitowanych w ram...

Czytaj dalej

Emisja obligacji serii B White Stone Development S.A.

Doradztwo na rzecz White Stone Development S.A. przy emisji obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10 mln złotych.

Czytaj dalej

Emisja obligacji serii O Robyg S.A.

Doradztwo na rzecz ROBYG S.A. przy emisji obligacji serii O o łącznej wartości nominalnej 30 mln złotych.

Czytaj dalej

Emisja obligacji INKOM S.A.

Doradztwo prawne na rzecz INKOM S.A. z siedzibą we Wrocławiu w zakresie emisji obligacji o wartości ok. 8 mln złotych, skierowanej w ofercie prywatnej do funduszu inwestycyjnego w ...

Czytaj dalej

Emisja obligacji Polnord S.A.

Doradztwo na rzecz Polnord S.A., jednej z największych i najbardziej doświadczonych na rynku budowlanym i deweloperskim firm w Polsce, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych ...

Czytaj dalej

Emisja obligacji Casus S.A. - seria E2

Doradztwo na rzecz spółki Casus S.A. – podmiotu z branży usług windykacyjnych, w zakresie emisji obligacji o wartości 24 mln złotych, oferowanych przez dom maklerski w ofercie pryw...

Czytaj dalej

Obrona w postępowaniach dot. manipulacji instrumentami finansowymi na kontraktach terminowych dokonywanych na GPW

Zakończona sukcesem obrona oskarżonych w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego w postępowaniach dotyczących manipulacji instrumentami finansowymi na kontraktach terminowyc...

Czytaj dalej