act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Połączenie Comp S.A. z Novitus S.A.

Doradztwo dla Comp S.A. przy połączeniu z inną spółką publiczną (Novitus S.A.), w tym doradztwo w sporządzeniu memorandum informacyjnego przy dopuszczeniu do obrotu akcji nowej emi...

Czytaj dalej

Obrona w postępowaniach dot. manipulacji instrumentami finansowymi na kontraktach terminowych dokonywanych na GPW

Zakończona sukcesem obrona oskarżonych w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego w postępowaniach dotyczących manipulacji instrumentami finansowymi na kontraktach terminowyc...

Czytaj dalej

Program emisji obligacji niezabezpieczonych - American Heart of Poland S.A.

Doradztwo prawne na rzecz American Heart of Poland S.A. w zakresie programu emisji obligacji niezabezpieczonych, o łącznej wartość nominalnej wszystkich obligacji emitowanych w ram...

Czytaj dalej

Przejęcie spółki kapitałowej z sektora budowlanego

Doradztwo prawne na rzecz funduszu luksemburskiego oraz przygotowanie dokumentacji związanej z przejęciem spółki kapitałowej z sektora budowlanego.

Czytaj dalej

Przejęcie zabezpieczeń ustanowionych na zabezpieczenie papierów dłużnych

Przeprowadzenie na zlecenie jednego z funduszy inwestycyjnych powierniczego przejęcia zabezpieczeń ustanowionych na zabezpieczenie papierów dłużnych – akcji spółki będącej liderem ...

Czytaj dalej

Doradztwo na rzecz Marvipol S.A. w zakresie emisji obligacji zabezpieczonych i niezabezpieczonych

Doradztwo prawne na rzecz Marvipol S.A. w zakresie emisji obligacji zabezpieczonych i niezabezpieczonych, łączna wartość emisji 36 milionów zł (nadzorowanie projektu, przygotowanie...

Czytaj dalej

OT LOGISTICS S.A.

Doradztwo przy emisjach obligacji przez spółki publiczne oraz wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Bondspot S.A. oraz GPW S.A. dla OT LOGIST...

Czytaj dalej

Zakłady Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A.

Doradztwo przy emisjach obligacji przez spółki publiczne oraz wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Bondspot S.A. oraz GPW S.A. dla Zakładów ...

Czytaj dalej

Emisja obligacji serii Z Kredyt InKaso S.A.

Doradztwo na rzecz Kredyt Inkaso S.A. w zakresie emisji obligacji serii Z o łącznej wartości nominalnej 40 mln złotych.

Czytaj dalej

Emisja obligacji zabezpieczonych - Dekpol S.A.

Doradztwo prawne przy programie emisji obligacji zabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej obligacji wszystkich serii w wysokości 50 mln zł emitowanych przez Dekpol S.A.

Czytaj dalej