act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Emisja obligacji Casus S.A. - seria D

Doradztwo na rzecz spółki Casus S.A. w zakresie emisji obligacji o wartości 20 mln złotych, oferowanych przez dom maklerski w ofercie prywatnej skierowanej do wybranych inwestorów....

Czytaj dalej

Emisja obligacji Casus S.A. - seria E2

Doradztwo na rzecz spółki Casus S.A. – podmiotu z branży usług windykacyjnych, w zakresie emisji obligacji o wartości 24 mln złotych, oferowanych przez dom maklerski w ofercie pryw...

Czytaj dalej

Emisja obligacji serii Z Kredyt InKaso S.A.

Doradztwo na rzecz Kredyt Inkaso S.A. w zakresie emisji obligacji serii Z o łącznej wartości nominalnej 40 mln złotych.

Czytaj dalej

Emisja obligacji grupy kapitałowej DL Invest Group

Doradztwo prawne na rzecz grupy kapitałowej DL Invest Group, w zakresie emisji obligacji o wartości 31 mln złotych, skierowanej w ofercie prywatnej do funduszu inwestycyjnego, mają...

Czytaj dalej

Wykup menadżerski od inwestora finansowego

Doradztwo na rzecz jednego z holdingów inwestycyjnych przy transakcji nabycia znacznego pakietu akcji dopuszczonych do obrotu na ASO NewConnect – transakcja o charakterze wykupu me...

Czytaj dalej

Przejęcie spółki kapitałowej z sektora budowlanego

Doradztwo prawne na rzecz funduszu luksemburskiego oraz przygotowanie dokumentacji związanej z przejęciem spółki kapitałowej z sektora budowlanego.

Czytaj dalej

Połączenie Comp S.A. z Novitus S.A.

Doradztwo dla Comp S.A. przy połączeniu z inną spółką publiczną (Novitus S.A.), w tym doradztwo w sporządzeniu memorandum informacyjnego przy dopuszczeniu do obrotu akcji nowej emi...

Czytaj dalej

OT LOGISTICS S.A.

Doradztwo przy emisjach obligacji przez spółki publiczne oraz wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Bondspot S.A. oraz GPW S.A. dla OT LOGIST...

Czytaj dalej

Wykup obligacji serii „C” spółki Rank Progress S.A.

Doradztwo prawne przy transakcji pozyskania środków na wykup obligacji serii „C” spółki Rank Progress S.A. (przygotowanie dokumentacji emisyjnej, negocjacje pomiędzy obligatariusza...

Czytaj dalej

COMP S.A.

Doradztwo przy emisjach obligacji przez spółki publiczne oraz wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Bondspot S.A. oraz GPW S.A. dla COMP S.A....

Czytaj dalej