act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Brussels | Budapest | Frankfurt | Madrid | Paris | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Emisja obligacji grupy kapitałowej DL Invest Group

Doradztwo prawne na rzecz grupy kapitałowej DL Invest Group, w zakresie emisji obligacji o wartości 31 mln złotych, skierowanej w ofercie prywatnej do funduszu inwestycyjnego, mają...

Czytaj dalej

Emisja obligacji serii O Robyg S.A.

Doradztwo na rzecz ROBYG S.A. przy emisji obligacji serii O o łącznej wartości nominalnej 30 mln złotych.

Czytaj dalej

PayTel S.A. - uzyskanie zezwolenia od KNF na działalność w charakterze krajowej instytucji płatniczej

Doradztwo na rzecz PayTel S.A. w procedurze uzyskiwania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na działalność w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Czytaj dalej

Comp S.A. - wniesienie akcji własnych jako aportu do spółki zależnej

Doradztwo prawne na rzecz Comp S.A. w zakresie wniesienia akcji własnych jako aportu do spółki zależnej, wartość transakcji 53 miliony zł (opracowanie struktury transakcji, przygot...

Czytaj dalej

Obrona w postępowaniach dot. manipulacji instrumentami finansowymi na kontraktach terminowych dokonywanych na GPW

Zakończona sukcesem obrona oskarżonych w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego w postępowaniach dotyczących manipulacji instrumentami finansowymi na kontraktach terminowyc...

Czytaj dalej

Wykup obligacji serii „C” spółki Rank Progress S.A.

Doradztwo prawne przy transakcji pozyskania środków na wykup obligacji serii „C” spółki Rank Progress S.A. (przygotowanie dokumentacji emisyjnej, negocjacje pomiędzy obligatariusza...

Czytaj dalej

Obsługa Walnych Zgromadzeń

Doradztwo na rzecz spółek notowanych na głównym parkiecie Giełdy Papierów Wartościowych w zakresie obsługi Walnych Zgromadzeń. Kompleksowe doradztwo kancelarii obejmowało analizę d...

Czytaj dalej

Emisja zabezpieczonych obligacji i2 Development S.A.

Doradztwo na rzecz i2 Development S.A., bardzo dynamicznie rozwijającej się spółki z branży deweloperskiej, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w zakresie emi...

Czytaj dalej

Reprezentowanie byłych pracowników KPWiG w postępowaniu karnym dot. WGI Dom Maklerski S.A.

Reprezentowanie byłych pracowników Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: KNF) w postępowaniu karnym dot. WGI Dom Maklerski S.A.

Czytaj dalej

Emisja obligacji serii B White Stone Development S.A.

Doradztwo na rzecz White Stone Development S.A. przy emisji obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10 mln złotych.

Czytaj dalej