act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Madrid | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Wiktoria Wakulińska

młodszy prawnik

Interesują ją zagadnienia z obszaru prawa karnego i prawa obrotu nieruchomościami.

Brała udział w cyklu zajęć w ramach „IP LAB” organizowanych przez Koło Naukowe Własności Intelektualnej „IP” WPiA UW. Ukończyła także podstawowy kurs niemieckiego słownictwa prawniczego organizowany przez Uniwersytet Warszawski.

Posługuje się językiem angielskim, rosyjskim oraz niemieckim.

Studentka trzeciego roku na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.