act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Madrid | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x
Paula Lewicka

Paula Lewicka

prawnik

Specjalizuje się w prawie i postępowaniu administracyjnym, w tym prawie budowlanym, planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, a także prawie ochrony środowiska i prawie gospodarczym.

Udziela wsparcia przy transakcjach dotyczących nabycia i sprzedaży nieruchomości. Zajmuje się również przygotowaniem opinii prawnych i memorandów oraz przeprowadzaniem badań stanu prawnego spółek i nieruchomości.

Doświadczenie zawodowe zdobywała w polskich i międzynarodowych kancelariach prawnych oraz w administracji samorządowej i NGO. Doradzała instytucjom finansowym i klientom korporacyjnych w kwestiach prawa handlowego. Posiada doświadczenie w doradztwie transakcyjnym, w tym przekształceniach oraz międzynarodowych fuzjach z udziałem polskich i zagranicznych przedsiębiorstw. Doradzała również instytucjom finansowym w kwestiach regulacyjnych w zakresie rynku kapitałowego.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Stypendystka programu Erasmus+ w Hamburgu.


vCard