act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Amsterdam | Bratislava | Bucharest | Budapest | Frankfurt | Madrid | Milan | Prague | Vienna
meet us at www.actlegal.com

x

Karol Truszkowski

młodszy prawnik

Do obszaru jego zainteresowań należą zagadnienia z zakresu prawa nieruchomości oraz prawa korporacyjnego. Interesuje się także prawem wyznaniowym. Jest członkiem Fundacji Court Watch Polska, zajmującej się obywatelskim monitoringiem sądów.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Student na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.