act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com

projekty

Doradztwo na rzecz PayTel S.A. przy zawarciu umowy z Orange Polska S.A. na świadczenie usług płatniczych i innych usług związanych z rozliczeniami transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w sieci...

Doradztwo na rzecz Dekpol S.A. przy emisji obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 35 mln złotych.

Doradztwo na rzecz funduszu nieruchomościowego Immobel w związku ze sprzedażą projektu „Okrąglak" składającego się z dwóch budynków biurowych ("Okrąglak" i „Kwadraciak") o powierzchni najmu ok. 8....

Doradztwo na rzecz holenderskiej grupy ECC przy projekcie Nowa Stacja w Pruszkowie. Kancelaria doradzała ECC na wszystkich etapach inwestycji, począwszy od badania prawnego (due diligence...

Doradztwo na rzecz Fujitsu Technology Solutions w zakresie negocjowania i zawarcia umowy najmu z GTC UBP Sp. z o.o. dotyczącej powierzchni biurowej wynoszącej ok. 6.000 m.kw.
w II fazie...

Doradztwo na rzecz Domu Maklerskiego Michael / Ström przy emisji obligacji serii A „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek o łącznej wartości nominalnej 9 mln złotych.

Doradztwo na rzecz White Stone Development S.A. przy emisji obligacji serii B o łącznej wartości nominalnej 10 mln złotych.

Doradztwo na rzecz ROBYG S.A. przy emisji obligacji serii O o łącznej wartości nominalnej 30 mln złotych.

Doradztwo prawne dotyczące udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej (przygotowanie regulacji wewnętrznych, regulaminów, procedur, sporządzenie wniosku o udzielenie zezwolenia...

Audyt prawny zabytkowych nieruchomości o wartości ponad 50 mln złotych, mających stanowić przedmiot zabezpieczenia dla finansowania rozważanego przez fundusze inwestycyjne zarządzane przez Pioneer...