act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com

Italian Desk, Fuzje i przejęcia, doradztwo korporacyjne i doradztwo na rynkach regulowanych

Doradztwo na rzecz Newag, jednej z największych firm kolejowych w Polsce, przy nabyciu zorganizowanej części włoskiego przedsiębiorstwa Costa Sistemi Ferroviari w likwidacji, obejmującym prawa do projektu konstrukcyjnego, umowę ramową na dostawę 20 pojazdów spalinowych dla Kolei Etneńskich, a także umowę wykonawczą na dostawę czterech z nich. Wartość transakcji: 40 milionów euro.

Prawnicy

Jacek Bieniak radca prawny / wspólnik zarządzający
Giuseppe La Rosa adwokat (avvocato) / wspólnik

Doradztwo prawne na rzecz Comp S.A. w zakresie przejęcia przez Comp S.A. trzech spółek z grupy kapitałowej (opracowanie struktury transakcji, przygotowanie dokumentacji oraz raportów bieżących)....

Doradztwo prawne na rzecz funduszu luksemburskiego oraz przygotowanie dokumentacji związanej z przejęciem spółki kapitałowej z sektora budowlanego.

Doradztwo na rzecz spółki holdingowej należącej do grupy Curtis w transakcji nabycia od współinwestora ca. 46% udziałów w spółce Curtis Health Caps Sp. z o.o., zajmującej się produkcją leków,...

Reprezentowanie Rug Riello jako oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym.