act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com

Spory sądowe i arbitraż, Italian Desk

Reprezentowanie Rug Riello jako oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym.

Prawnicy

Agnieszka Mokrzańska radca prawny / wspólnik

Zakończona sukcesem obrona oskarżonych w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego w postępowaniach dotyczących manipulacji instrumentami finansowymi na kontraktach terminowych dokonywanych...

Doradztwo na rzecz Grupy Copernicus w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy.

Reprezentowanie byłych pracowników Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: KNF) w postępowaniu karnym dot. WGI Dom Maklerski S.A.

Reprezentowanie spółek z Noblin Capital Group w postępowaniach sądowych i negocjacjach ugodowych z kontrahentem.