act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com

Postępowania antymonopolowe i z zakresu kontroli koncentracji

Reprezentowanie Volvo Car Germany i AVS Automotiv VersicherungsService w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dot. zgłoszenia koncentracji związanego z utworzeniem wspólnego przedsiębiorstwa. Kancelaria doradzała w zakresie sporządzenia i złożenia zawiadomienia o planowanej koncentracji do Prezesa UOKiK oraz reprezentowała Klientów w postępowaniu, wszczętym w wyniku zawiadomienia.

Prawnicy

Marta Kosiedowska radca prawny / wspólnik
Marcin Kroll adwokat/ rzecznik patentowy/ wspólnik
Marek Wojnar adwokat / wspólnik zarządzający

Reprezentowanie Volvo Car Germany i AVS Automotiv VersicherungsService w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dot. zgłoszenia...

Doradztwo przy połączeniu Prokom Software z Assecco Poland.

Doradztwo przy przejęciu przez Sices International i Gloria kontroli nad Energomontaż Północ.

Doradztwo na rzecz Strabag SE w odniesieniu do przejęcia kontroli nad NCC Roads Polska.