act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com

Rynki kapitałowe

Doradztwo na rzecz Polnord S.A., jednej z największych i najbardziej doświadczonych na rynku budowlanym i deweloperskim firm w Polsce, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w zakresie emisji obligacji serii O o łącznej wartości nominalnej 20 mln złotych.

Prawnicy

Dominika Michalska adwokat / wspólnik
Natalia Szklaruk Adwokat / strarszy prawnik

Doradztwo na rzecz i2 Development S.A., bardzo dynamicznie rozwijającej się spółki z branży deweloperskiej, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w zakresie emisji...

Doradztwo na rzecz Polnord S.A., jednej z największych i najbardziej doświadczonych na rynku budowlanym i deweloperskim firm w Polsce, notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, w...

Doradztwo na rzecz Kredyt Inkaso S.A. w zakresie emisji obligacji serii Z o łącznej wartości nominalnej 40 mln złotych.

Doradztwo na rzecz Dekpol S.A. przy emisji obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 35 mln złotych.