act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
Spory sądowe i arbitraż

Reprezentujemy klientów przed sądami powszechnymi oraz w postępowaniach arbitrażowych. Występujemy przed sądami powszechnymi, Sądem Najwyższym, Naczelnym Sądem Administracyjnym, a także przed sądami arbitrażowymi, w sprawach związanych m.in. z nieruchomościami, kontraktami gospodarczymi, odszkodowaniami, dochodzeniem należności czy sporami pracowniczymi. Prowadzimy także znaczną liczbę sporów o charakterze podatkowym, reprezentując Klientów przed organami skarbowymi i sądami administracyjnymi w sporach podatkowych. Zajmujemy się także wybranymi sprawami karnymi związanymi z szeroko pojętym obrotem gospodarczym. Występujemy zarówno w charakterze obrońców, jak i pełnomocników pokrzywdzonego (oskarżycieli posiłkowych lub subsydiarnych), w szczególności w sprawach przestępstw „białych kołnierzyków”, w sprawach karnoskarbowych oraz w sprawach związanych z odpowiedzialnością karną za wypadki przy pracy.

  

Prawnicy w tej specjalizacji

Jacek Bieniak // radca prawny / wspólnik zarządzający
Paweł Bochnia // aplikant radcowski
Piotr Ćwiertniewski // radca prawny / wspólnik
Patrycja Czarnecka // Adwokat / Starszy prawnik
Monika Drużkowska // aplikant adwokacki / prawnik
Sergiusz Felbur // Prawnik
Piotr Giżyński // Adwokat / Starszy prawnik
Maciej Iwanejko // Adwokat / starszy prawnik
Matylda Juzala // adwokat / wspólnik
Marcin Kroll // adwokat/ rzecznik patentowy/ wspólnik
Giuseppe La Rosa // adwokat (avvocato) / wspólnik
Dominika Michalska // adwokat / wspólnik
Marek Miszkiel // radca prawny/starszy prawnik
Agnieszka Mokrzańska // radca prawny / wspólnik
Ewa Ostaszkiewicz – Sobiczewska // adwokat / wspólnik
Michał Pawlak // radca prawny / starszy prawnik
Łukasz Piekarski // adwokat / wspólnik
Łukasz Polak // aplikant adwokacki
Jakub Popielarczyk // prawnik
Piotr Pośnik // adwokat / wspólnik
Arkadiusz Steć // aplikant adwokacki
Marlena Suchonos // prawnik
Natalia Szklaruk // Adwokat / strarszy prawnik
Marek Wojnar // adwokat / wspólnik zarządzający
Piotr Wojnar // adwokat / wspólnik zarządzający
Paweł Wołosowicz // aplikant radcowski
Wioletta Wyrzykowska // adwokat / starszy prawnik

Kontakt w tej specjalizacji

Jacek Bieniak radca prawny / wspólnik zarządzający
Marek Wojnar adwokat / wspólnik zarządzający
Piotr Wojnar adwokat / wspólnik zarządzający

Doradztwo na rzecz Grupy Copernicus w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy.

Zakończona sukcesem obrona oskarżonych w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego w postępowaniach dotyczących manipulacji instrumentami finansowymi na kontraktach terminowych dokonywanych...

Reprezentowanie byłych pracowników Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (obecnie: KNF) w postępowaniu karnym dot. WGI Dom Maklerski S.A.