act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
Procesy inwestycyjne, infrastrukturalne, energetyczne, w tym OZE

Doradzamy Klientom zarówno we wszelkiego rodzaju procesach inwestycyjnych, w tym także w projektach infrastrukturalnych, energetycznych, w tym w zakresie odnawialnych źródeł energii, we wszystkich aspektach projektów z uwzględnieniem planowania podatkowego.

W ramach świadczonych usług doradzamy:

  • przy wykonywaniu badań prawnych i prawno-podatkowych,
  • zbywaniu i nabywaniu projektów gotowych lub realizowanych,
  • strukturyzacji współpracy partnerów businessowych, w tym negocjowaniu i zawieraniu umów konsorcjum,
  • przy negocjacjach i obsłudze wykonywania umów o roboty budowlane, umów o świadczenie usług związanych z procesem inwestycyjnym (takich w szczególności jak usługi architektów i rzeczoznawców) oraz umów o dostawę infrastruktury, na etapie od momentu wyłonienia kontrahenta, poprzez negocjacje, zawieranie umów, ich wykonywanie (odbiory poszczególnych etapów, nadzór nad dostarczeniem instrumentów zabezpieczających wykonanie umów), aż po rozliczanie wykonawców, w tym generalnego wykonawcy.

Prawnicy w tej specjalizacji

Ewa Bieniak // radca prawny / of counsel
Piotr Ćwiertniewski // radca prawny / wspólnik
Marta Kosiedowska // radca prawny / wspólnik
Giuseppe La Rosa // adwokat (avvocato) / wspólnik
Katarzyna Marzec // radca prawny / wspólnik
Piotr Pośnik // adwokat / wspólnik
Michał Sołtyszewski // Adwokat / Starszy prawnik
Michał Szubski // of counsel
Marek Wojnar // adwokat / wspólnik zarządzający
Paweł Wołosowicz // aplikant radcowski

Kontakt w tej specjalizacji

Jacek Bieniak radca prawny / wspólnik zarządzający
Marek Wojnar adwokat / wspólnik zarządzający

Doradztwo na rzecz włoskiej spółki inżynieryjno–montażowej Tecnimont przy realizacji projektu EPC dla Basell Orlen Polyolefins dotyczącego projektowania, budowy i montażu instalacji produkcji...

Kompleksowe doradztwo (prawo energetyczne, prawo budowlane, prawo cywilne i korporacyjne, prawo podatkowe) „US.EN.EKO” w projekcie budowy sieci dystrybucji i obrotu paliwem gazowym, w tym przy...

Doradztwo na rzecz Energomontaż Północ (obecnie Polimex – Mostostal) przy negocjowaniu i zawarciu kontraktów budowlano-montażowych dotyczących restrukturyzacji podwykonawstwa części robót...