act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
Prawo własności intelektualnej

Nasza praktyka obejmuje wszystkie aspekty zarządzania prawami własności intelektualnej oraz ich ochrony na każdym etapie podejmowanych przedsięwzięć. Doradzamy klientom z różnych branż, zarówno polskim, jak i zagranicznym.

Wspieramy duże, średnie oraz małe przedsiębiorstwa, w tym start-upy oraz polskich przedsiębiorców, którzy planują rozszerzenie działalności na rynki zagraniczne.

Pomagamy m.in. przy wyborze strategii ochrony praw własności intelektualnej, rejestracji praw, przygotowaniu umów, transakcjach obejmujących prawa własności intelektualnej, jak również w sprawach o naruszenie praw wyłącznych oraz w zakresie zwalczania nieuczciwej konkurencji. Kancelaria jest członkiem INTA, prestiżowej międzynarodowej organizacji zajmującej się prawem własności intelektualnej, stworzonej w celu ochrony znaków towarowych i praw konsumentów.

W ramach tej specjalizacji oferujemy pomoc prawną dotyczącą:

 • postępowań zgłoszeniowych i rejestrowych przed Urzędem Patentowym RP i Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego w Alicante (OHIM) oraz Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej w Genewie (WIPO),
 • postępowań spornych, w tym postępowań sprzeciwowych oraz o unieważnienie praw ochronnych i praw z rejestracji,
 • sporów o naruszenie praw wyłącznych przed sądami cywilnymi i karnymi,
 • sporów z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji, w tym o reklamę, ochronę oznaczeń i wyglądu produktów,
 • zwalczania handlu towarami podrobionymi i ochrony celnej,
 • sporów domenowych,
 • umów z zakresu przenoszenia i licencjonowania praw, w tym transferu technologii, umów wdrożeniowych, dystrybucyjnych, dotyczących know-how i trade-secrets,
 • zarządzania portfolio praw własności intelektualnej,
 • umów dla branży kreatywnej, w tym dotyczących korzystania z dóbr osobistych,
 • sporów o naruszenie dóbr osobistych,
 • spraw z zakresu ochrony danych osobowych,
 • projektów due diligence.

Prawnicy w tej specjalizacji

Agnieszka Górecka // młodszy prawnik
Marcin Kroll // adwokat/ rzecznik patentowy/ wspólnik
Dominika Michalska // adwokat / wspólnik
Janusz Szeliński // adwokat / wspólnik

Kontakt w tej specjalizacji

Marcin Kroll adwokat/ rzecznik patentowy/ wspólnik