act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com

aktualności i publikacje —

Aktualności 27.09.2017
Wykluczenie wykonawcy z powodu wprowadzenia zamawiającego w błąd

W wyniku nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie w dniu 28 lipcu 2016 roku, dwie spośród jedenastu przesłanek...

więcej
Aktualności 07.09.2017
Aktualne problemy ze zwrotem podatku VAT w transakcjach nieruchomościowych

Polecamy artykuł Małgorzaty Wąsowskiej i Sergiusza Felbura opublikowany w CEE Legal Matters.

więcej

news

26.01.2017

Naczelny Sąd Administracyjny staje po stronie podatników w sporze o odliczenie VAT przy nabyciu nieruchomości komercyjnych.

Opublikowano pisemne uzasadnienie wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 24 listopada 2016 r. sygn. akt I FSK 1316/15. W tym orzeczeniu Sąd uchylił wcześniejszy wyrok wojewódzkiego sądu administracyjnego, przyznający organom podatkowym rację odnośnie kwalifikacji sprzedaży funkcjonującej nieruchomości komercyjnej jako zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, niepodlegającego VAT, nie zaś – jak pierwotnie przyjął podatnik – dostawy towarów, opodatkowanej podatkiem VAT.

Zdaniem NSA:
• Same nieruchomości nie tworzą całości zdolnej do prowadzenia samodzielnej działalności gospodarczej, o ile nie są finansowo i organizacyjnie wyodrębnione w strukturze sprzedającego. Wykorzystanie nieruchomości przez sprzedającego w celu ich wynajmu, podobnie jak przez nabywcę, nie przesądza, że przedmiotem transakcji jest zorganizowana część przedsiębiorstwa.
• Takie okoliczności, jak powiązania kapitałowe lub osobowe pomiędzy stronami transakcji, powierzenie tym samym podmiotom obsługi księgowej i zarządzania nieruchomościami, zawieranie umów serwisowych przez nabywcę niezwłocznie po transakcji nie oznaczają, że przedmiotem zbycia jest zorganizowana część przedsiębiorstwa.

W omawianej sprawie pewną odmiennością od powszechnego modelu transakcji spotykanego na rynku, było rozwiązanie umów najmu przed sprzedażą oraz zawarcie nowych, z tymi samymi najemcami. Tym niemniej, głównym powodem uwzględniania skargi przez NSA była okoliczność, że nieruchomości nie będąc finansowo i organizacyjnie wyodrębnione u sprzedającego (tj. nie tworząc zorganizowanej struktury), nie mogą stanowić zorganizowanej części przedsiębiorstwa.

Pozostaje mieć nadzieję, że ta argumentacja zostanie zaakceptowana przez organy podatkowe kwestionujące od pewnego czasu prawo do odliczenia VAT przy transakcjach nieruchomościowych.

Prawnicy

aktualności i publikacje
Jarosław Ziółkowski // doradca podatkowy / starszy prawnik
Aktualności 27.09.2017
Wykluczenie wykonawcy z powodu wprowadzenia zamawiającego w błąd

W wyniku nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie w dniu 28 lipcu 2016 roku, dwie spośród jedenastu przesłanek...

więcej
Aktualności 07.09.2017
Aktualne problemy ze zwrotem podatku VAT w transakcjach nieruchomościowych

Polecamy artykuł Małgorzaty Wąsowskiej i Sergiusza Felbura opublikowany w CEE Legal Matters.

więcej
Aktualności 06.09.2017
Rynki kapitałowe: rynek obligacji w Polsce nadal rośnie

Zapraszamy do lektury artykułu Piotra Smołucha i Jakuba Salwy "Rynek obligacji w Polsce nadal rośnie" na łamach prestiżowego magazynu CEE Legal...

więcej
Aktualności 24.08.2017
act BSWW doradzała przy emisjach obligacji Murapol S.A.

Prawnicy act BSWW doradzali na rzecz inwestorów finansowych w zakresie emisji obligacji przez Murapol S.A. oraz spółkę z grupy Murapol S.A. –...

więcej
Aktualności 16.08.2017
Problem wykonawców z aktualnością dokumentów

Wykonawcy biorących udział w postępowaniach prowadzonych w trybie zamówień publicznych mogą mieć problem w związku z orzeczeniem Krajowej Izby...

więcej
Aktualności 13.07.2017
act BSWW doradzała przy połączeniu spółek z grupy Nielsen

Kancelaria act BSWW doradzała Nielsen w związku z wewnątrzgrupowym połączeniem polskich spółek zależnych tj. ACNielsen Polska Sp. z o.o. z...

więcej
Aktualności 28.06.2017
Nowi najemcy w centrum handlowym Nowa Stacja w Pruszkowie

Grupa ECC, przy wsparciu kancelarii act BSWW, podpisała kolejne umowy najmu powierzchni w ramach procesu komercjalizacji podwarszawskiej galerii...

więcej
Aktualności 27.06.2017
act BSWW doradzała Reino Partners i Grupie Buma przy projekcie Cu Office

Reino Partners i Grupa Buma wspólnie realizują pierwszy projekt developerski. Wrocławska inwestycja będzie się składała z dwóch budynków biurowych...

więcej
Aktualności 26.06.2017
Dwa awanse partnerskie i nowy lider działu podatków

Do grona partnerów kancelarii act BSWW dołączyli Iwona Kurylak i Łukasz Piekarski, obydwoje z praktyki emisji papierów wartościowych. Zespół...

więcej
Aktualności 22.06.2017
Miejsce zarządu spółki pod obserwacją fiskusa

Ministerstwo Finansów (MF) wydało kolejne ostrzeżenie przed „agresywną optymalizacją podatkową”. Przedstawiony schemat dotyczy wykorzystania...

więcej
Aktualności 21.06.2017
Wywiad z Jackiem Bieniakiem w The Legal500

Zapraszamy do lektury wywiadu z Jackiem Bieniakiem, Partnerem Zarządzającym act BSWW na łamach The Legal 500.

Managing partner Jacek...

więcej
Aktualności 14.06.2017
Usprawnianie procesów biznesowych i analiza danych w firmie

7 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja "Usprawnianie procesów biznesowych i analiza danych w firmie". Nasi eksperci Piotr Ćwiertniewski i...

więcej
Aktualności 02.06.2017
Nowelizacja przepisów regulujących solidarną odpowiedzialność inwestora i wykonawcy

Od dnia 1 czerwca 2017 r. obowiązują nowe zasady dotyczące powstania po stronie inwestora odpowiedzialności solidarnej z wykonawcą (generalnym...

więcej
Aktualności 15.05.2017
act legal - nowa europejska firma prawnicza

W maju 2017 roku czołowe, europejskie kancelarie prawne oferujące doradztwo korporacyjne - BSWW Legal & Tax (Polska), AC Tischendorf (Niemcy...

więcej
Aktualności 28.04.2017
BSWW Legal & Tax doradzała inwestorom finansowym w inwestycji equity oraz refinansowaniu długu MZCH Organika S.A.

Prawnicy BSWW Legal & Tax doradzali inwestorom finansowym w projekcie typu mezzanine polegającym na refinansowaniu całego długu finansowego...

więcej
Aktualności 21.04.2017
Skuteczność wypowiedzenia leasingu na podstawie postanowień umowy

Problem możliwości wypowiedzenia umowy leasingu ma doniosłe znaczenie praktyczne – wypowiedzenie umowy leasingu przed terminem na jaki została...

więcej
Aktualności 13.04.2017
Kancelaria BSWW ponownie wyróżniona w międzynarodowych rankingach prawniczych

Z przyjemnością informujemy, że kancelaria BSWW i nasi prawnicy zostali wyróżnieni w dwóch międzynarodowych, najbardziej prestiżowych rankingach...

więcej
Aktualności 29.03.2017
Projekt nowej ustawy o ochronie danych osobowych

Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało we wtorek projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Zakres projektu nie jest jeszcze pełny. Obejmuje on...

więcej
Aktualności 27.03.2017
Włoska Ustawa Budżetowa 2017 – środki zachęcające do inwestycji

Wraz z zatwierdzeniem ustawy nr 232 w dniu 11 grudnia 2016 roku oraz jej wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku, potwierdzona została...

więcej
Aktualności 06.03.2017
Elektrownie wiatrowe z wyższą daniną

Z dniem 1 stycznia 2017 r. obowiązują nowe przepisy ustawy u podatkach i opłatach lokalnych, które doprowadziły do znacznego obciążenia elektrowni...

więcej
Aktualności 02.03.2017
Rejestr VAT zmorą podatników

Z początkiem 2017 r. zaczęły obowiązywać nowe regulacje dotyczące rejestracji podatników dla celów podatku od towarów i usług. Znowelizowane...

więcej
Aktualności 27.02.2017
Kryteria oceny ofert po nowelizacji - zasadnicze zmiany

Zapraszamy do lektury artykułu Marceliny Daszkiewicz w 3 numerze magazynu In-procurement w Polsce.

więcej
Aktualności 27.02.2017
BSWW doradzała Grupie Buma przy wynajmie DOT Office

Firma Ericsson podpisała umowę najmu 8 000 mkw. w DOT Office, inwestycji Grupy Buma w Krakowie. Przeniesienie siedziby firmy planowane jest na...

więcej
Aktualności 24.02.2017
Planowana zmiana Ustawy o ochronie przyrody

1. OBECNY STAN PRAWNY
W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz...

więcej
Aktualności 08.02.2017
Finansowanie transakcji typu LBO (Leveraged Buy Out) Vantage Development S.A.

Kancelaria doradzała przy udzieleniu na rzecz spółki Fedha Sp. z o.o. finansowania przeznaczonego na pokrycie kosztów wezwania do zapisywania się...

więcej
Aktualności 03.02.2017
Zarządzanie jakością danych w sektorze finansowym

Walidacja danych, struktura organizacji, zmiany w przepisach

Sukces biznesu obecnie zdeterminowany jest przez jakość danych i to, czy są...

więcej
Aktualności 02.02.2017
Przyłączenie do gazowej sieci przesyłowej coraz trudniejsze

Minister Energii ogranicza dostęp do sieci przesyłowej gazowej zmieniając przepisy dotyczące wymagań technicznych i uzależniając możliwość...

więcej
Aktualności 31.01.2017
Marcin Kroll nowym wspólnikiem BSWW Legal & Tax

W styczniu 2017 nowym wspólnikiem kancelarii BSWW Legal i Tax został Marcin Kroll. Marcin jest rzecznikiem patentowym i zawodowym pełnomocnikiem...

więcej
Aktualności 26.01.2017
Kto narusza autorskie prawa majątkowe nie może spać spokojnie

Długo oczekiwanym wyrokiem z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie C‑367/15 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej orzekł, że przepis polskiej...

więcej
Aktualności 26.01.2017
Opłaty od giełdowych transakcji są z VAT

Komentarz Jarosława Ziółkowskiego w Dzienniku Gazecie Prawnej

Mariusz Szulc
mariusz.szulc@...

więcej
Aktualności 26.01.2017
VII FORUM CORPORATE LEGAL COUNSEL

8 lutego br. Marek Wojnar, adwokat i Marta Kosiedowska, radca prawny podczas VII Forum Corporate Legal Counsel poprowadzą sesję pt.:

"...

więcej
Aktualności 26.01.2017
NSA: nieruchomości komercyjne to nie zorganizowana część przedsiębiorstwa

Naczelny Sąd Administracyjny staje po stronie podatników w sporze o odliczenie VAT przy nabyciu nieruchomości komercyjnych.

Opublikowano...

więcej
Aktualności 25.01.2017
Skarbówka żąda 24 mln zł od właścicieli Reserved

Komentarz Jarosława Ziółkowskiego w Dzienniku Gazecie Prawnej

Firma odzieżowa LPP zawyżała koszty podatkowe w 2012 r. – twierdzi gdański...

więcej
Aktualności 19.01.2017
BSWW Legal & Tax doradzała przy emisji obligacji i2 Development S.A.

Prawnicy BSWW Legal & Tax doradzali w zakresie emisji zabezpieczonych obligacji serii C i2 Development S.A. o łącznej wartości nominalnej 30...

więcej
Aktualności 17.01.2017
Nowy system polubownego rozstrzygania sporów z konsumentami

Na początku bieżącego roku weszła w życie ustawa, dzięki której przedsiębiorca będzie miał prawo wyboru, czy decyduje się na rozwiązanie sporu z...

więcej
Aktualności 13.01.2017
Projekt ustawy antylichwiarskiej pod ostrzałem w ramach konsultacji publicznych

Michał Sadrak, Obligacje.pl | 12 stycznia 2017

Większość organizacji i zainteresowanych podmiotów wyraziło krytyczne stanowisko wobec...

więcej
Aktualności 10.01.2017
BSWW Legal & Tax doradzała Rank Progress przy sprzedaży Galerii Świdnickiej za 26,7 mln EUR

Spółka zależna od Rank Progress zawarła z Calioppe Investments przedwstępną umowę sprzedaży Galerii Świdnickiej. Wartość transakcji to 26,7 mln...

więcej
Aktualności 05.01.2017
Korzystne zmiany w prawie pracy – co się zmienia od 2017 roku

1 stycznia 2017 roku weszło w życie kilka niezwykle istotnych zmian w zakresie prawa pracy. Każda ze stron stosunku pracy – zarówno pracodawca jak...

więcej
Aktualności 05.01.2017
Co się zmienia w KSH

Wprowadzone zmiany w KSH dotyczą nowego rodzaju prokury, wspólników mniejszościowych spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i ich uprawnień...

więcej
Aktualności 02.01.2017
Niektóre przedsiębiorstwa energetyczne mogą stracić posiadane koncesje

Ustawodawca nowymi przepisami chciał poprawić przejrzystość regulacji na rynku paliw i gazu ziemnego, a tymczasem wprowadzone regulacje mogą...

więcej
Aktualności 22.12.2016
Antylichwiarskie przepisy mogą wystraszyć inwestorów

Puls Biznesu: Artykuł ukazał się 2016-12-22 w nr 244/2016 na stronie 7.

Kamil Kosiński

Papiery dłużne firm mogą stać się bardziej...

więcej
Aktualności 22.12.2016
Ustawa antylichwiarska - opinie BSWW w Ministerstwie Sprawiedliwości

W nawiązaniu do prowadzonego przez Ministerstwo Sprawiedliwości procesu legislacyjnego dotyczącego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny...

więcej
Aktualności 16.12.2016
Kalkulacja zaliczek na podatek dochodowy (PIT) w 2017 roku

Komentarz Maksyma Jabłkiewicza na www.infor.pl

Ustawą z dnia 29 listopada 2016 r. wprowadzono nowe...

więcej
Aktualności 15.12.2016
Czy ustawodawca próbuje ograniczać koszty wszelkich finansowań?

Przychody firm pożyczkowych z tytułu chwilówek zostaną ograniczone nawet o 60 proc. Dla zmian tak drastycznie ingerujących w funkcjonowanie branży...

więcej
Aktualności 15.12.2016
Ustawa antylichwiarska groźna dla rynku obligacji

Przedstawiony 7 grudnia projekt tzw. nowelizacji antylichwiarskiej budzi od tygodnia gorące dyskusje w branży pożyczkowej. Większość z nich...

więcej
Aktualności 14.12.2016
Istotna zmiana PZP dla wykonawców korzystających z zasobów podmiotów trzecich

Ustawodawca rozwiał wątpliwości dotyczące możliwości powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich w zakresie kryteriów selekcji...

więcej
Aktualności 14.12.2016
Przetargi: Cudze zasoby przestają być premiowane

W dzisiejszym wydaniu Dziennik Gazeta Prawna komentarz adwokat Dominiki Michalskiej do nowelizacji ustawy prawo zamówień publicznych. Zapraszamy...

więcej
Aktualności 12.12.2016
Płatności powyżej 15.000 zł tylko za pośrednictwem rachunku płatniczego

Zwracamy uwagę, że od 1 stycznia 2017 r. zmieniają się zasady dotyczące obrotu bezgotówkowego pomiędzy przedsiębiorcami, mające również wpływ na...

więcej
Aktualności 06.12.2016
BSWW doradzała przy IPO Artifex Mundi S.A.

Wiodący wydawca i producent gier przygodowych Artifex Mundi S.A. zadebiutował w listopadzie na warszawskim parkiecie, jako siedemnasta spółka w...

więcej
Aktualności 01.12.2016
Fundusze podatkowo pozamiatane

Od 1 stycznia 2017 r., fundusze inwestycyjne zamknięte, osiągające dochody z udziału w spółkach osobowych, będą opodatkowane CIT od tych dochodów...

więcej
Aktualności 29.11.2016
Grupa zakupowa – dobry sposób na oszczędzanie

Artykuł z Magazynu "Polska Chemia" 2/2016

„Oszczędności w firmie” to słowa, które niekiedy budzą niedobre skojarzenia. Jednakże...

więcej
Aktualności 28.11.2016
BSWW Legal & Tax doradzała na rzecz Strabag w zakresie nabycia budynku biurowego w Warszawie

Kancelaria BSWW Legal & Tax doradzała na rzecz Strabag Sp. z o.o., spółki będącej częścią STRABAG SE, europejskiego koncernu technologicznego...

więcej
Aktualności 28.11.2016
Ważne zmiany dla współużytkowników wieczystych gruntów

Po konsultacjach społecznych i uzgodnieniach międzyresortowych Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa opracowało nowy projekt „ustawy o...

więcej
Aktualności 24.11.2016
Emitenci obligacji muszą pamiętać o prawnych aspektach tego procesu

W dzisiejszym wydaniu Parkietu komentarz adwokatów Piotra Smołucha i Jakuba Salwy do najważniejszych prawnych aspektów emisji obligacji,...

więcej
Aktualności 22.11.2016
Warsztaty "Obligacje korporacyjne"

Jako partner merytoryczny wydarzenia zapraszamy Państwa wraz z dziennikiem Rzeczpospolita na warsztaty:

OBLIGACJE KORPORACYJNE
...

więcej
Aktualności 21.11.2016
Koniec optymalizacji z agio i wymianą udziałów od 2017 r.

Nowelizacja ustaw o podatkach dochodowych przynosi zmiany w opodatkowaniu wkładów niepieniężnych do spółek kapitałowych oraz wprowadza klauzulę...

więcej
Aktualności 16.11.2016
(Jeszcze nie) Rewolucja w prawie pracy

Najnowsza, planowana nowelizacja Kodeksu Pracy, ma prowadzić do uproszczenia relacji w zakresie stosunku pracy. Umożliwi korzystanie z formy...

więcej
Aktualności 15.11.2016
CIT na struktury optymalizacyjne utrzymany

14 listopada Komisja Finansów Publicznych dokonała modyfikacji projektu zmiany ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzających...

więcej
Aktualności 09.11.2016
Galerie handlowe na celowniku fiskusa

Obrót centrami handlowymi – zwłaszcza pomiędzy podmiotami powiązanymi – może służyć wyłudzeniom podatku VAT.

W związku z coraz bardziej...

więcej
Aktualności 02.11.2016
Od 2017 koniec korzyści podatkowych ze struktur z udziałem FIZów

31.10 posłowie złożyli projekt zmian w Ustawie o CIT zmieniający zasady opodatkowania FI, nakładając podatek na dochody wypracowane przez FIZ....

więcej
Aktualności 20.10.2016
BSWW Legal & Tax doradzała Savills w zakresie negocjowania i zawarcia umowy najmu powierzchni biurowej w biurowcu Q22 w Warszawie

Wspólnikiem kierującym pracami zespołu była Alicja Sołtyszewska.

...

więcej
Aktualności 17.10.2016
„Białoruskich długów nie wrzucimy w koszty” – komentarz Jarosława Ziółkowskiego do interpretacji dotyczącej odliczenia wierzytelności z Białorusi w „Rzeczpospolitej”

Zapraszamy do lektury!
http://www.rp.pl...

więcej
Aktualności 11.10.2016
„Bez przednajmu nie ma rozmowy o finansowaniu” - komentarz Piotra Smołucha dot. finansowania nieruchomości komercyjnych

Zapraszamy do lektury!

http://www.thecity.com.pl/...

więcej
Aktualności 11.10.2016
„Nadchodzi czas na polskie REIT-y” - komentarz Jarosława Ziółkowskiego dot. zmian w otoczeniu prawno-podatkowym, które umożliwią REIT-om rozwinięcie się w Polsce

Zapraszamy do lektury!

http://www.thecity.com.pl/...

więcej
Aktualności 10.10.2016
"Członek zarządu nie zawsze odpowie za zaległości podatkowe spółki" - artykuł Jarosława Ziółkowskiego i Maksyma Jabłkiewicza w "Rzeczpospolitej"

Zapraszamy do lektury!

...

więcej
Aktualności 06.10.2016
Packaging: Marketing and Technology

Monika Żuraw weźmie udział w II edycji ogólnopolskiej konferencji "Packaging: Marketing and Technology". Podczas spotkania omówi m.in. kwestie dot...

więcej
Aktualności 27.09.2016
„Wykonawca nie zakwestionuje wyboru najkorzystniejszej oferty” – artykuł Marceliny Daszkiewicz w „Rzeczpospolitej”

Zapraszamy do lektury!

...

więcej
Aktualności 22.09.2016
„Czynsz z dzierżawy prawa bez ryczałtu” - komentarz Jarosława Ziółkowskiego dla "Rzeczpospolitej" dot. opodatkowania przychodów z dzierżawy znaku towarowego
więcej
Aktualności 12.09.2016
Opodatkowanie nieruchomości energetycznych

12-13 września 2016 r. Jarosław Ziółkowski był prelegentem podczas warsztatów dot.opodatkowania nieruchomości energetycznych. Omówił m.in. kwestie...

więcej
Aktualności 06.09.2016
„Sponsoring sportowy sposobem na promocję gminy” – artykuł Moniki Żuraw w „Rzeczpospolitej”

Zapraszamy do lektury!

http://www.rp.pl/...

więcej
Aktualności 29.08.2016
"Preferencje dla nieruchomościowych funduszy zachęcą do inwestycji" - komentarz Jarosława Ziółkowskiego dot. REIT

Zapraszamy do lektury!
...

więcej
Aktualności 26.08.2016
"Dlaczego obligacje, a nie kredyt" - komentarz Jakuba Salwy dot. finansowania inwestycji nieruchomościowych za pomocą obligacji w TV.RP.pl

Deweloperzy coraz częściej wybierają obligacje jako formę finansowania inwestycji. Zarówno duże firmy deweloperskie, jak i mniejsi inwestorzy....

więcej
Aktualności 24.08.2016
BSWW Legal & Tax doradzała Polnord S.A. przy emisji obligacji

BSWW Legal & Tax doradzała na rzecz spółki nowowanej na GPW w Warszawie, Polnord S.A. w związku z emisją obligacji serii O o łącznej wartości...

więcej
Aktualności 27.06.2016
TAX ALERT: NOWE PODEJŚCIE FISKUSA DO PIERWSZEGO ZASIEDLENIA NIERUCHOMOŚCI W VAT

Zapraszamy do zapoznania się z naszym najnowszym alertem podatkowego dotyczącym nowego podejścia fiskusa do pierwszego zasiedlenia nieruchomości w...

więcej
Aktualności 21.06.2016
TAX ALERT - Korzystne dla firm rozwiązania dot. leasingu

Zapraszamy do lektury naszego aleru podatkowego dotyczącego korzystnych dla firm rozwiązań w zakresie leasingu.

Jeśli macie Państwo pytania...

więcej
Aktualności 15.06.2016
TAX ALERT - KLAUZULA OBEJŚCIA PRAWA PODATKOWEGO

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem dotyczym klauzuli obejścia prawa podatkowego, która wejdzie w życie już 15 lipca 2016 r.

...
więcej
Aktualności 12.06.2016
BSWW Legal & Tax rozwija praktykę energetyczną

Miło nam poinformować, że do naszego zespołu dołączyli niedawno jako of Counsels Michał Szubski i Ewa Bieniak-Mańkowska, eksperci w dziedzinie...

więcej
Aktualności 10.06.2016
„Prawnicy do wynajęcia, czyli komu i jak kancelarie doradzają przy umowach najmu” – komentarz Alicji Niskiej dotyczący doradztwa prawnego w zakresie obsługi umów najmu

Zapraszamy do lektury!

więcej
Aktualności 02.06.2016
"Nie było świadczenia wzajemnego, nie było PIT" - komentarz Jarosława Ziółkowskiego w "Rzeczpospolitej"

Zapraszamy do lektury komentarza Jarosława Ziółkowskiego dot. PIT a zbycia praw i obowiązków komandytariuszy w spółce komandytowej.

więcej
Aktualności 23.05.2016
TAX ALERT - Nowe przepisy dot. Jednolitego Pliku Kontrolnego

Zapraszamy do lektury naszego aleru podatkowego dotyczącego wchodzących w życie w lipcu 2016 r. przepisów w zakresie...

więcej
Aktualności 19.05.2016
TAX ALERT - Ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania będzie działać wobec istniejących już struktur

Serdecznie zapraszamy do lektury krótkiego podsumowania dotyczącego uchwalonej przez Sejm w dniu 13 maja 2016 roku...

więcej
Aktualności 18.05.2016
„Ochrona danych osobowych – najnowsze wyzwania w praktyce”

Marcin Kroll i Patrycja Leszczuk wezmą udział 30 maja 2016 r. w warsztatach pt. „Ochrona danych osobowych – najnowsze...

więcej
Aktualności 10.05.2016
„Cichy wspólnik pomoże uniknąć podatku” – komentarz Jarosława Ziółkowskiego w „Rzeczpospolitej”

Przedsiębiorcy mogą założyć spółkę cichą, mimo że takiego rozwiązania nie ma w przepisach. Fiskus potwierdza, że nie płacą PCC od umowy.

więcej
Aktualności 09.05.2016
„Firma zapłaci promocyjne odsetki tylko do końca czerwca” – komentarz Jarosława Ziółkowskiego w „Rzeczpospolitej”
więcej
Aktualności 26.04.2016
Wyróżnienie dla BSWW Legal & Tax i indywidualnie dla Michała Wielhorskiego w prestiżowym rankingu Chambers Europe 2016

Miło nam poinformować, że BSWW Legal & Tax jest w tym roku rekomendowana przez Chambers Europe w doradztwie dot. prawa obrotu nieruchomościami...

więcej
Aktualności 14.04.2016
BSWW Legal & Tax po raz kolejny rekomendowana przez międzynarodowy ranking Legal500 EMEA

Miło nam poinformować, że w tegorocznym wydaniu prestiżowego rankingu Legal500 2016 kancelaria BSWW Legal & Tax została rekomendowana w 9...

więcej
Aktualności 07.04.2016
Problematyka relacji inwestor-wykonawca w branży budowlanej

Rafał Klementowski weźmie udział w seminarium „Problematyka relacji inwestor-wykonawca w branży budowlanej”, które odbędzie się w dniach 20-21...

więcej
Aktualności 29.03.2016
II Europejski Kongres Samorządów

Dominika Michalska będzie prelegentką podczas II Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie się 5-6 kwietnia 2016 r. w Krakowie. Pierwszego...

więcej
Aktualności 24.03.2016
TAX ALERT - Ogólna klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania

Zapraszamy do lektury podsumowania dot. złożonego w Sejmie projektu przepisów wprowadzających do polskiego systemu...

więcej
Aktualności 21.03.2016
"E-kontrole coraz bliżej" - komentarz Jarosława Ziółkowskiego dot. jednolitego pliku kontrolnego dla małych i średnich firm w magazynie "Uważam Rze"

Zapraszamy do lektury!

więcej
Aktualności 21.03.2016
BSWW Legal & Tax wyróżniona w rankingu Chambers Global 2016

Miło nam poinformować, że w tegorocznym wydaniu międzynarodowego rankingu Chambers Global kancelaria BSWW Legal & Tax została ponownie...

więcej
Aktualności 18.03.2016
Zarządzanie jakością danych w sektorze finansowym

Monika Żuraw i Marcin Kroll będą prelegentami podczas konferencji „Zarządzanie jakością danych w sektorze finansowym” organizowanej w dniach 12-13...

więcej
Aktualności 16.03.2016
Alert Prawny: Reforma Systemu Ochrony Znaków Towarowych w Polsce

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim omówieniem najnowszych zmian w zakresie prawa znaków towarowych, które wejdą w...

więcej
Aktualności 14.03.2016
Facility Management Forum

Marta Kosiedowska będzie prelegentką podczas konferencji „Facility Management Forum” organizowanej w dniach 12-13 kwietnia 2016 r. przez „Puls...

więcej
Aktualności 04.03.2016
BSWW Legal & Tax doradza przy realizacji kompleksu magazynowo-biurowego

Prawnicy BSWW Legal & Tax doradzają IDEAL IDEA Formad Sp. z o.o. sp. k., wiodącemu deweloperowi inwestycji magazynowo-biurowych typu SBU (...

więcej
Aktualności 29.02.2016
„Bezpieczna elektronika” - artykuł Moniki Żuraw w magazynie " Świat Zabawek" luty/marzec 2016

Drugi artykuł Moniki Żuraw w cyklu dotyczącym regulacji prawnych związanych z rynkiem zabawek w magazynie " Świat Zabawek" luty/marzec 2016.

...
więcej
Aktualności 29.02.2016
“Nie suknia zdobi...” – artykuł Moniki Żuraw w magazynie “Świat Zabawek”

Monika Żuraw prezentuje kwestie dot. prawnej ochrony opakowań w magazynie „Świat Zabawek”, luty/marzec 2016

Zapraszamy do lektury!

 ...

więcej
Aktualności 25.02.2016
BSWW Legal & Tax doradzała przy emisji obligacji Kredyt Inkaso S.A.

Prawnicy BSWW Legal & Tax doradzali na rzecz Kredyt Inkaso S.A., spółki zajmującej się zarządzaniem portfelami wierzytelności, w zakresie...

więcej
Aktualności 22.02.2016
„Remonty mieszkań tańsze nie będą” – komentarz Jarosława Ziółkowskiego dot. projektu w zakresie podatku od sprzedaży

Zapraszamy do lektury!

 

więcej
Aktualności 18.02.2016
BSWW Legal & Tax doradcą przy sprzedaży CH Aviator w Mielcu

Prawnicy kancelarii BSWW Legal & Tax reprezentowali Rank Progress, lidera w realizacji obiektów...

więcej
Aktualności 12.02.2016
BSWW Legal & Tax doradza PayTel przy umowie z Orange

BSWW Legal & Tax doradzała PayTel S.A., spółce teleinformatycznej świadczącej specjalistyczne usługi w dziedzinie obsługi płatności masowych,...

więcej
Aktualności 11.02.2016
Konferencja „Programmatic Marketing”

Dr Monika Żuraw i Marcin Kroll wezmą udział w konferencji „Programmatic Marketing”, która odbędzie się 25 lutego 2016 r. w hotelu Polonia Palace w...

więcej
Aktualności 03.02.2016
„Fiskus może teraz wejść na nowe osiedla” – komentarz Jarosława Ziółkowskiego dot. projektu ustawy o podatku od sprzedaży detalicznej

Zapraszamy do lektury!

...

więcej
Aktualności 03.02.2016
„Fundusz darował dług, spółka musi zapłacić podatek” - komentarz Jarosława Ziółkowskiego

Zapraszamy do lektury!

 

więcej
Aktualności 29.01.2016
„Zabawki pod lupą ustawodawcy” - pierwszy artykuł Moniki Żuraw w cyklu dotyczącym regulacji prawnych związanych z rynkiem zabawek, magazyn „Świat Zabawek”

Zapraszamy do lektury!

więcej
Aktualności 27.01.2016
Kontrakty budowlane – jak nie upaść z wykonawcą i zabezpieczyć swoją umowę

Rafał Klementowski, Piotr Pośnik i Jarosław Ziółkowski wezmą udział w warsztatach pt. „Kontrakty budowlane – jak nie upaść z wykonawcą i...

więcej
Aktualności 26.01.2016
„Budowa drogi bez prawa do odliczenia VAT” – komentarz Jarosława Ziółkowskiego w „Rzeczpospolitej”

Zapraszamy do lektury!

więcej
Aktualności 20.01.2016
BSWW Legal & Tax członkiem międzynarodowej organizacji prawniczej The Law Firm Network

Miło nam poinformować, że BSWW Legal & Tax została przyjęta do grona członków organizacji prawniczej The Law Firm Network.

...

więcej
Aktualności 18.01.2016
BSWW Legal & Tax doradzała Immobel w zakresie sprzedaży projektu „Okrąglak” w Poznaniu

Kancelaria BSWW Legal & Tax doradzała na rzecz Immobel w związku ze sprzedażą projektu „Okrąglak" składającego się z dwóch budynków biurowych...

więcej
Aktualności 15.01.2016
Ekspert stosowania prawa budowlanego w praktyce II EDYCJA

Michał Sołtyszewski będzie prelegentem podczas drugiej edycji seminarium „Ekspert stosowania prawa budowlanego w praktyce”. Podczas spotkania...

więcej
Aktualności 07.01.2016
"Kompensata wierzytelności nie pozwoli ekspresowo odzyskać podatku" – komentarz Jarosława Ziółkowskiego w „Rzeczpospolitej”

Zapraszamy do lektury!

więcej
Aktualności 23.12.2015
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Wszystkim Klientom, Współpracownikom i Przyjaciołom, życzymy spokojnych, pełnych ciepła i radości Świąt Bożego Narodzenia oraz wielu sukcesów i...

więcej
Aktualności 23.12.2015
„Wywłaszczenie pod budowę drogi z podatkiem” – komentarz Jarosława Ziółkowskiego w „Rzeczpospolitej”

Zapraszamy do lektury!

więcej
Aktualności 08.12.2015
„Przekazanie infrastruktury przez gminę związkowi nie podlega VAT” – komentarz Jarosława Ziółkowskiego w „Rzeczpospolitej”

Zapraszamy do lektury!

więcej
Aktualności 02.12.2015
Packaging: Marketing & Technology

Dr Monika Żuraw wystąpi podczas konferencji pt. „Packaging: Marketing & Technology” organizowanej przez PWN w dniu 11 grudnia 2015r. W trakcie...

więcej
Aktualności 02.12.2015
„Wyboista droga do kapitału” – Piotr Wojnar omawia w „Pulsie Biznesu” zalety emisji obligacji nad kredytem

Zapraszamy do lektury!

więcej
Aktualności 27.11.2015
Prawo Zamówień Publicznych

BSWW Legal & Tax była partnerem merytorycznym warsztatu “Zmiany w prawie zamówień publicznych", który odbył się 26 listopada 2015 w hotelu...

więcej
Aktualności 25.11.2015
Ekspert stosowania prawa budowlanego w praktyce

Michał Sołtyszewski weźmie udział w seminarium pt. „Ekspert stosowania prawa budowlanego w praktyce”, które odbędzie się 9 grudnia 2015 r. Podczas...

więcej
Aktualności 24.11.2015
"Zaliczka decyduje o rozliczeniu VAT" - komentarz Jarosława Ziółkowskiego w "Rzeczpospolitej"

Zapraszamy do lektury!

więcej
Aktualności 23.11.2015
"Sąsiad dowie się o twojej budowie z Biuletynu Informacji Publicznej" – wywiad z Michałem Sołtyszewskim w „Rzeczpospolitej”

Zapraszamy do lektury!

więcej
Aktualności 23.11.2015
BSWW Legal & Tax doradcą Fujitsu Technology Solutions

BSWW Legal & Tax doradcą Fujitsu Technology Solutions w zakresie negocjowania i zawarcia umowy najmu z GTC dot. powierzchni biurowej ok. 6.000...

więcej
Aktualności 18.11.2015
"Czasami okoliczności transakcji przesądzają o braku odliczenia" - komentarz Jarosława Ziółkowskiego w "Rzeczpospolitej"

"Czasami okoliczności transakcji przesądzają o braku odliczenia" - komentarz Jarosława Ziółkowskiego w "Rzeczpospolitej"

Zapraszamy do...

więcej
Aktualności 17.11.2015
Ustawa o obligacjach – kluczowe zagadnienia

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o obligacjach, prawnicy BSWW Legal & Tax przeprowadzą 19.11.2015 szkolenie w zakresie kluczowych...

więcej
Aktualności 10.11.2015
„Zwrot zaległych diet bez podatku” - komentarz Jarosława Ziółkowskiego w „Rzeczpospolitej”
więcej
Aktualności 09.11.2015
Forum Data Driven Marketing

Monika Żuraw i Marcin Kroll wystąpią podczas Forum Data Driven Marketing organizowanym 23 listopada 2015 r. przez „Rzeczpospolitą”. Podczas...

więcej
Aktualności 30.10.2015
Monika Żuraw wyjaśnia na łamach "Rzeczpospolitej", co może przeszkadzać w zarejestrowaniu znaku towarowego

Zapraszamy do lektury!

więcej
Aktualności 19.10.2015
SEMINARIUM DOT. OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Dr Monika Żuraw i Marcin Kroll wezmą udział 17 listopada 2015 r. w seminarium pt. „Dane osobowe w grupie kapitałowej – praktyka, rozwój, zmiany”....

więcej
Aktualności 13.10.2015
"Urząd nie pobierze VAT od dziennika budowy" - komentarz Pawła Krzeskiego w "Rzeczpospolitej"

Zapraszamy do lektury!

więcej
Aktualności 13.10.2015
ALERT PRAWNY - Zmiany w prawie własności przemysłowej

Zapraszamy do zapoznania się z krótkim podsumowaniem zmian do ustawy Prawo Własności Przemysłowej w zakresie prawa znaków towarowych, które...

więcej
Aktualności 07.10.2015
"Po co rejestrować znak towarowy" - artykuł dr Moniki Żuraw w "Rzeczpospolitej"

Już samo używanie oznaczenia produktu daje efektywną ochronę. Jednak sformalizowanie go przynosi więcej korzyści. Zapraszamy do lektury artykułu...

więcej
Aktualności 01.10.2015
"Sprzedaż posiłków a stawka VAT" - komentarz Urszuli Mazurek do artykułu red. Aleksandry Tarki w "Rzeczpospolitej"

Zapraszamy do lektury!

więcej
Aktualności 30.09.2015
BSWW Legal & Tax doradzała hiszpańskiemu funduszowi inwestycyjnemu Azora Europa w zakresie umowy najmu z GAZ-SYSTEM S.A.
więcej
Aktualności 30.09.2015
dr Monika Żuraw wyjaśnia w artykule opublikowanym w "Rzeczpospolitej", dlaczego warto mieć rozpoznawalny znak

Zapraszamy do lektury!

więcej
Aktualności 23.09.2015
Monika Żuraw członkiem komisji ds. Marek i Innowacji w International Trademark Association (INTA)

Miło nam poinformować, że dr Monika Żuraw, radca prawny, wspólnik kierująca praktyką prawa własności intelektualnej w...

więcej
Aktualności 14.09.2015
Warsztaty "Marketing sportowy" - 16 września 2015 r.

Monika Żuraw i Marcin Kroll wystąpią podczas warsztatów "Marketing sportowy", podczas których odpowiedzą na pytanie, jak wykorzystać narzędzia...

więcej
Aktualności 09.09.2015
BSWW Legal & Tax doradzała przy refinansowaniu zadłużenia spółki SCO-PAK

Prawnicy kancelarii BSWW Legal & Tax doradzali ostatnio na rzecz grupy obligatariuszy instytucjonalnych w procesie refinansowania zadłużenia...

więcej
Aktualności 08.09.2015
„Gminne spółki są pozbawione podatkowej sukcesji” – komentarz Urszuli Mazurek w „Rzeczpospolitej”
więcej
Aktualności 19.08.2015
Kancelaria BSWW Legal & Tax powiększa grono wspólników i wzmacnia praktykę własności intelektualnej oraz prawa podatkowego

Miło nam poinformować, że do zespołu kancelarii BSWW Legal & Tax dołączyła dr Monika Żuraw, radca prawny z kilkunastoletnim...

więcej
Aktualności 13.08.2015
Kancelaria BSWW Legal & Tax doradzała Grupie Griffin

Kancelaria BSWW Legal & Tax doradzała grupie Griffin, aktywnie działającej na rynku nieruchomości w Europie Środkowej i Wschodniej grupie...

więcej
Aktualności 27.07.2015
BSWW Legal & Tax doradza ECC przy projekcie Nowa Stacja w Pruszkowie

BSWW Legal & Tax świadczy na rzecz grupy ECC kompleksowe doradztwo prawne w zakresie najnowszego projektu spółki, centrum handlowego Nowa...

więcej
Aktualności 23.07.2015
REWOLUCYJNA ZMIANA PRZEPISÓW W ZAKRESIE OBOWIĄZKU SPORZĄDZANIA DOKUMENTACJI CEN TRANSFEROWYCH

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym alertem podatkowym dotyczącym zmiany przepisów w zakresie obowiązku sporządzania dokumentacji cen...

więcej
Aktualności 22.07.2015
BSWW Legal & Tax doradcą przy sprzedaży kompleksu Ideal Idea Park III

BSWW Legal & Tax doradcą przy sprzedaży kompleksu Ideal Idea Park III.

więcej
Aktualności 14.07.2015
ZMIANY PRAWIE BUDOWLANYM

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym alertem prawnym dotyczącym nowelizacji ustawy zmieniającej prawo budowlane, która weszła w...

więcej
Aktualności 25.06.2015
BSWW Legal & Tax doradcą PayTel
więcej
Aktualności 16.06.2015
BWW Law & Tax oraz Wojnar, Smołuch i Wspólnicy łączą siły

Miło nam poinformować, że 15 czerwca 2015 r., kancelaria Bieniak, Wielhorski, Wojnar. Adwokaci i Radcowie Prawni Spółka Partnerska (BWW Law &...

więcej
Aktualności 10.06.2015
Konferencja „Nowości legislacyjne i orzecznicze w prawie własności intelektualnej”

Marcin Kroll weźmie udział w konferencji „Nowości legislacyjne i orzecznicze w prawie własności intelektualnej”, która odbędzie się 12 czerwca...

więcej
Aktualności 20.05.2015
Seminarium „Uwarunkowania prawne i praktyczne współpracy miedzy OSD i spółkami obrotu”

Zapraszamy do udziału w seminarium „Uwarunkowania prawne i praktyczne współpracy miedzy OSD i spółkami obrotu” organizowanego w dniach 25-26 maja...

więcej
Aktualności 19.05.2015
"Kompleks rekreacyjny bez odliczeń" - komentarz Piotra Świniarskiego w "Rzeczpospolitej"

"Kompleks rekreacyjny bez odliczeń" - komentarz Piotra Świniarskiego w "Rzeczpospolitej"

więcej
Aktualności 18.05.2015
"Interpretacja nie zawsze pomoże w zakresie przepisów o CFC" - wywiad z Piotrem Świniarskim w "Dzienniku Gazecie Prawnej"

"Interpretacja nie zawsze pomoże w zakresie przepisów o CFC" - wywiad z Piotrem Świniarskim w "Dzienniku Gazecie Prawnej"

więcej
Aktualności 05.05.2015
"Bez odliczeń od wydatków mieszanych" - komentarz Jakuba Jankowskiego w "Rzeczpospolitej"

"Bez odliczeń od wydatków mieszanych" - komentarz Jakuba Jankowskiego w "Rzeczpospolitej"

więcej
Aktualności 28.04.2015
Rekomendacje dla BWW Law & Tax i Michała Wielhorskiego w ostatnim rankingu Chambers Europe 2015

Miło nam poinformować, że BWW Law & Tax jest rekomendowana w tegorocznym wydaniu rankingu Chambers Europe w zakresie prawa...

więcej
Aktualności 09.04.2015
BWW Law & Tax rekomendowana w rankingu The Legal 500 Europe, Middle East & Africa 2015 w ośmiu dziedzinach prawa

Miło nam poinformować, że BWW Law & Tax jest rekomendowana w prestiżowym rankingu The Legal 500 Europe, Middle East & Africa 2015 w aż...

więcej
Aktualności 31.03.2015
"Wydatki na cele kultury bez prawa do odliczenia" - komentarz Piotra Świniarskiego w "Rzeczpospolitej"

"Wydatki na cele kultury bez prawa do odliczenia" - komentarz Piotra Świniarskiego w "Rzeczpospolitej"

więcej
Aktualności 30.03.2015
"Czy przeniesienie działalności za granicę uchroni przed fiskusem" artykuł Piotra Świniarskiego

"Czy przeniesienie działalności za granicę uchroni przed fiskusem" artykuł Piotra Świniarskiego w "Rzeczpospolitej"

więcej
Aktualności 30.03.2015
"W jakiej sytuacji strata na skutek wyłudzenia pieniędzy może być dla przedsiębiorcy kosztem" - opinia Jakuba Jankowskiego

"W jakiej sytuacji strata na skutek wyłudzenia pieniędzy może być dla przedsiębiorcy kosztem" - opinia Jakuba Jankowskiego w " Dzienniku Gazecie...

więcej
Aktualności 23.03.2015
BWW Law & Tax od 13 kwietnia 2015 r. w Stratos Office Center

Uprzejmie informujemy, że od 13 kwietnia 2015 r. biuro kancelarii BWW Law & Tax będzie się mieścić w budynku Stratos Office Center przy ul. ks...

więcej
Aktualności 19.03.2015
„Zeznanie CIT teraz tylko w wersji elektronicznej” – komentarz Piotra Świniarskiego dot. rozliczenia podatku CIT w „Rzeczpospolitej”

„Zeznanie CIT teraz tylko w wersji elektronicznej” – komentarz Piotra Świniarskiego dot. rozliczenia podatku CIT w „Rzeczpospolitej”.

więcej
Aktualności 13.03.2015
BWW Law & Tax wyróżniona w najnowszym rankingu Chambers Global 2015

Miło nam poinformować, że nasza kancelaria jest rekomandowana przez Chambers...

więcej
Aktualności 24.02.2015
"Rewitalizacja i rekomercjalizacja powierzchni handlowych" - warsztaty organizowane 9-10 marca 2015 przez "Rzeczpospolitą"

Marta Kosiedowska weźmie udział w warsztatach „Rewitalizacja i rekomercjalizacja powierzchni handlowych” organizowanych przez „Rzeczpospolitą” w...

więcej
Aktualności 11.02.2015
„Kontrakty budowlane – jak nie upaść z wykonawcą i zabezpieczyć swoją umowę” - warsztaty organizowane w dniach 19-20 lutego 2015 r. w Warszawie.

Katarzyna Marzec i Kamil Kowalik będą prelegentami podczas warsztatów „Kontrakty budowlane – jak nie upaść z wykonawcą i zabezpieczyć swoją umowę...

więcej
Aktualności 09.02.2015
„Jest antidotum na zapędy fiskusa” – artykuł Piotrka Świniarskiego dot. wykorzystania spółki luksemburskiej SCSp w strukturze z polskim Funduszem Inwestycyjnym Zamkniętym jako alternatywy dla SKA

„Jest antidotum na zapędy fiskusa” – artykuł Piotrka Świniarskiego w "Rzeczpospolitej" dot. wykorzystania spółki luksemburskiej SCSp w strukturze...

więcej
Aktualności 29.01.2015
„Starania o zwrot daniny” – komentarz Piotra Świniarskiego dotyczący odzyskiwania PCC od aportów do spółki komandytowo-akcyjnej

„Starania o zwrot daniny” – komentarz Piotra Świniarskiego w "Rzeczpospolitej" dotyczący odzyskiwania PCC od aportów do spółki komandytowo-...

więcej
Aktualności 22.01.2015
Prawo konkurencji – najnowsze zmiany i aktualne problemy

Piotr Ziarko wystąpi podczas seminarium „Prawo konkurencji – najnowsze zmiany i aktualne problemy”, które odbędzie się 4-5 lutego 2015 r. Drugiego...

więcej
Aktualności 19.01.2015
BWW Law & Tax wzmacnia zespół podatkowy i własności intelektualnej

BWW Law & Tax wzmacnia zespół podatkowy i własności intelektualnej

więcej
Aktualności 15.01.2015
LEGAL ALERT: Zmiany w prawie antymonopolowym

LEGAL ALERT - ZMIANY W PRAWIE ANTYMONOPOLOWYM

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym legal alertem dotyczącym nowelizacji...

więcej
Aktualności 13.01.2015
BWW Law & Tax doradzała Grupie Griffin przy nabyciu kolejnych nieruchomości w Warszawie w ramach projektu "Towarowa"

BWW Law & Tax doradzała Grupie Griffin przy nabyciu kolejnych nieruchomości w Warszawie w ramach projektu "Towarowa".

więcej
Aktualności 22.12.2014
Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

Wesołych Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku!

...

więcej
Aktualności 17.12.2014
BWW Law & Tax doradzała Ideal Idea przy negocjowaniu i zawieraniu umów najmu w centrum biurowo-magazynowym Ideal Idea Park III

BWW Law & Tax doradzała Ideal Idea przy negocjowaniu i zawieraniu umów najmu w centrum biurowo-magazynowym Ideal Idea Park III

...

więcej
Aktualności 08.12.2014
"Ile oddasz na podatki i opłaty, zostając właścicielem mieszkania" - wywiad z Kamilem Kowalikiem w dzisiejszej "Rzeczpospolitej"

"Ile oddasz na podatki i opłaty, zostając właścicielem mieszkania" - wywiad z Kamilem Kowalikiem w dzisiejszej "Rzeczpospolitej"

więcej
Aktualności 25.11.2014
"Odnawialne źródła energii w Polsce - opóźnienie w zatwierdzeniu ustawy oraz wielkie oczekiwania przedsiębiorców" - artykuł Giuseppe La Rosa w polsko-włoskim magazynie "Gazzetta Italia"

"Odnawialne źródła energii w Polsce - opóźnienie w zatwierdzeniu ustawy oraz wielkie oczekiwania przedsiębiorców" - artykuł Giuseppe La Rosa w...

więcej
Aktualności 25.11.2014
BWW Law & Tax przeprowadza się do Stratos Office Center w kwietniu 2015

BWW Law & Tax przeprowadza się do Stratos Office Center w kwietniu 2015

więcej
Aktualności 24.11.2014
II Ogólnopolska Konferencja Prawa Pracy

Sylwia Krasowska i Kamil Kowalik wystąpią podczas „II Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Pracy”, która odbędzie się 1-2 grudnia 2014 w Warszawie....

więcej
Aktualności 17.11.2014
„Co można zyskać, porzucając etat” - komentarz Kamila Kowalika w dzisiejszej "Rzeczpospolitej"

„Co można zyskać, porzucając etat” - komentarz Kamila Kowalika w dzisiejszej "Rzeczpospolitej"

więcej
Aktualności 28.10.2014
Optymalizacja w logistyce. Jak ograniczyć koszty i zwiększyć efektywność - warsztaty dla branży TSL

Kamil Kowalik, doradca podatkowy, starszy prawnik w kancelarii BWW Law & Tax, będzie prelegentem podczas warsztatów „Optymalizacja w logistyce...

więcej
Aktualności 23.10.2014
"Spóźnienie ustawy obciąży urzędników MF" – komentarz Kamila Kowalika

"Spóźnienie ustawy obciąży urzędników MF" – komentarz Kamila Kowalika dot. rajów podatkowych w "Rzeczpospolitej".

więcej
Aktualności 21.10.2014
„Klauzula prorogacyjna w umowie dla przezornych” – artykuł Ani Szczepankowskiej w "Dzienniku Gazecie Prawnej"

„Klauzula prorogacyjna w umowie dla przezornych” – artykuł Anny Szczepankowskiej w "Dzienniku Gazecie Prawnej" dot. postanowienia umożliwiającego...

więcej
Aktualności 20.10.2014
"Przepisy o rachunkowości nie modyfikują rozliczenia CIT" - komentarz Kamila Kowalika

"Przepisy o rachunkowości nie modyfikują rozliczenia CIT" - komentarz Kamila Kowalika

więcej
Aktualności 08.10.2014
BWW Law & Tax doradzała międzynarodowemu koncernowi budowlanemu Strabag w transakcji nabycia projektu biurowo-handlowego w Warszawie

BWW Law & Tax doradzała międzynarodowemu koncernowi budowlanemu Strabag w transakcji nabycia projektu biurowo-handlowego w Warszawie o...

więcej
Aktualności 22.09.2014
„Ekoprzepisy na razie nie wstrząsną rynkiem. Rewolucja przyjdzie w 2021 r.” – wywiad z Michałem Sołtyszewskim

„Ekoprzepisy na razie nie wstrząsną rynkiem. Rewolucja przyjdzie w 2021 r.” – wywiad z Michałem Sołtyszewskim dot. przepisów ustawy o...

więcej
Aktualności 16.09.2014
"Intercyza może ograniczyć prawo do kosztów" - komentarz Kamila Kowalika w "Rzeczpospolitej"

"Intercyza może ograniczyć prawo do kosztów" - komentarz Kamila Kowalika dot. rozliczania kosztów użytkowania nieruchomości wspólnej w "...

więcej
Aktualności 15.09.2014
Regionalna konferencja LaWorld Europe and Middle East w Warszawie

Konferencja LaWorld Europe and Middle East

Podczas ostatniego weekendu, BWW Law & Tax miała zaszczyt gościć przedstawicieli z dwudziestu...

więcej
Aktualności 01.09.2014
„Czy wydatki pokryte z zysku netto można odliczyć?” - komentarz Kamila Kowalika

„Czy wydatki pokryte z zysku netto można odliczyć?” – Kamil Kowalik odpowiada w "Dzienniku Gazecie Prawnej" kiedy nagrody/premie wypłacone przez...

więcej
Aktualności 25.08.2014
"Kiedy menedżer nie odpowie karnie" - artykuł Piotra Pośnika

„Kiedy menedżer nie odpowie karnie” – Piotr Pośnik odpowiada na pytanie, kiedy członek zarządu spółki kapitałowej nie poniesie odpowiedzialności...

więcej
Aktualności 18.08.2014
"Nie dowiesz się, co wybudują Ci za oknem" - wywiad z Alicją Niską w "Rzeczpospolitej"

"Nie dowiesz się, co wybudują Ci za oknem" - wywiad z Alicją Niską w "Rzeczpospolitej"

więcej
Aktualności 11.08.2014
"Działalność rolnicza musi polegać na produkcji" - komentarz podatkowy Marcina Bazylczuka w "Rzeczpospolitej"

"Działalność rolnicza musi polegać na produkcji" - komentarz podatkowy Marcina Bazylczuka w "Rzeczpospolitej"

więcej
Aktualności 01.08.2014
Najnowsze orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego w sprawie nieodpłatnych świadczeń dla pracowników

TAX ALERT

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszym tax alertem dotyczącym najnowszego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w...

więcej
Aktualności 14.07.2014
"Wymiana waluty jest obojętna podatkowo" - komentarz Kamila Kowalika dot. zakresu zastosowania przepisów dot. różnic kursowych od tzw. środów własnych w "Rzeczpospolitej"

"Wymiana waluty jest obojętna podatkowo" - komentarz Kamila Kowalika dot. zakresu zastosowania przepisów w zakresie różnic kursowych od tzw....

więcej
Aktualności 18.06.2014
Ceny transferowe - istotne zmiany w polskich przepisach dotyczących planowania podatkowego

TAX ALERT - CENY TRANSFEROWE

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z najnowszym tax alertem przygotowanym przez doradców podatkowych BWW...

więcej
Aktualności 16.06.2014
Czasem błędu nie można eliminować na bieżąco - komentarz Marcina Bazylczuka dot. ujęcia podatku VAT należnego naliczonego w podatku dochodowym

Czasem błędu nie można eliminować na bieżąco - komentarz Marcina Bazylczuka dot. ujęcia podatku VAT należnego naliczonego w podatku dochodowym

więcej
Aktualności 04.06.2014
BWW Law & Tax wzmacnia zespół prawników i zmienia nazwę

BWW Law & Tax wzmacnia zespół prawników i zmienia nazwę
...

więcej
Aktualności 02.06.2014
"Inwestycja w zabytek jest ryzykowna" - wywiad z Michałem Sołtyszewskim

"Inwestycja w zabytek jest ryzykowna" - wywiad z Michałem Sołtyszewskim w "Rzeczpospolitej"
...

więcej
Aktualności 29.05.2014
Kancelaria BWW Law & Tax doradcą grupy Curtis

Doradztwo na rzecz spółki z grupy Curtis w transakcji zwiększenia do 100% zaangażowania kapitałowego w podmiocie zajmującym się produkcją leków i...

więcej
Aktualności 27.05.2014
Kancelaria BWW Law & Tax doradzała przy projekcie „Paszport Korzyści"

BWW Law & Tax świadczyła usługi doradztwa prawnego na rzecz New Media Ventures oraz Paszport Korzyści w projekcie „Paszport Korzyści" - nowym...

więcej
Aktualności 19.05.2014
"Nie zgadzaj się nawet na niedopłaty"

"Nie zgadzaj się nawet na niedopłaty" - porada Alicji Niskiej dotycząca skutecznego dochodzenia należności w "Rzeczpospolitej"

więcej
Aktualności 19.05.2014
"Wypłata zysku nie ma związku z celem prowadzenia firmy"

"Wypłata zysku nie ma związku z celem prowadzenia firmy" - komentarz Marcina Bazylczuka w "Rzeczpospolitej"

więcej
Aktualności 14.05.2014
Jacek Bieniak wystąpi podczas seminarium "Specjalne Strefy Ekonomiczne - prawo, podatki, rozwój"

Jacek Bieniak wystąpi podczas seminarium "Specjalne Strefy Ekonomiczne - prawo, podatki, rozwój", które odbędzie się 26-27 maja 2014 r. Drugiego...

więcej
Aktualności 12.05.2014
Ewa Bereszko weźmie udział w seminarium „Odpowiedzialność z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji – konsekwencje dla przedsiębiorców”

Ewa Bereszko weźmie udział w seminarium „Odpowiedzialność z tytułu czynów nieuczciwej konkurencji – konsekwencje dla przedsiębiorców”, które...

więcej
Aktualności 06.05.2014
BWW doradzała KSP przy negocjowaniu i zawieraniu umów najmu w Ufficio Primo

BWW Law & Tax doradzała Kulczyk Silverstein Properties przy negocjowaniu i zawieraniu umów najmu w ekskluzywnym biurowcu Ufficio Primo....

więcej
Aktualności 05.05.2014
Kiedy na wycinkę drzew musisz mieć pozwolenie?

"Kiedy na wycinkę drzew musisz mieć pozwolenie?" - rozmowa z Michałem Sołtyszewskim w „Rzeczpospolitej”

więcej
Aktualności 20.04.2014
BWW Law & Tax wyróżniona w nowej edycji rankingu Legal500 EMEA

Kancelaria jest rekomendowana w rankingu The Legal 500 Europe, Middle East & Africa 2014 w siedmiu dziedzinach prawa:
 

  • prawie...
więcej
Aktualności 14.04.2014
Prawnicy BWW wystąpią podczas warsztatów „Komercjalizacja Powierzchni Handlowych”

Michał Wielhorski, Marta Kosiedowska, Alicja Niska i Marcin Bazylczuk wystąpią podczas warsztatów „Komercjalizacja Powierzchni Handlowych”, w...

więcej
Aktualności 14.04.2014
„Pycha pogrążyła Złotą”

„Pycha pogrążyła Złotą” – opinia Michała Wielhorskiego w "Rzeczpospolitej" dotycząca ryzyk, z którymi muszą liczyć się inwestorzy rozpoczynający...

więcej
Aktualności 09.04.2014
„Wydatki na aplikację są kosztem kancelarii radcy" - komentarz Marcina Bazylczuka w „Rzeczpospolitej”

„Wydatki na aplikację są kosztem kancelarii radcy" - komentarz Marcina Bazylczuka w „Rzeczpospolitej”

więcej
Aktualności 07.04.2014
Piotr Jakubowski będzie prelegentem podczas Forum Windykacji 2014

Serdecznie zapraszamy do udziału w Forum Windykacji 2014, które odbędzie się 7-8 kwietnia 2014 r. w hotelu Mercure Centrum w Warszawie. Podczas...

więcej
Aktualności 31.03.2014
„Użytkownik zostaje właścicielem” – rozmowa z Michałem Sołtyszewskim nt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w „Rzeczpospolitej”

„Użytkownik zostaje właścicielem” – rozmowa z Michałem Sołtyszewskim nt. przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności w „...

więcej
Aktualności 24.03.2014
"Firma nie może manipulować kosztami" - komentarz Marcina Bazylczuka dotyczący amortyzowania znaku słowno-graficznego w „Rzeczpospolitej”

"Firma nie może manipulować kosztami" - komentarz Marcina Bazylczuka dotyczący amortyzowania znaku słowno-graficznego w „Rzeczpospolitej”

więcej
Aktualności 20.03.2014
Prawnicy BWW wystąpią podczas warsztatów „Ochrona własności intelektualnej przedsiębiorstwa - najnowsze regulacje i dobre praktyki”

Ewa Bereszko i Marcin Bazylczuk wystąpią podczas warsztatów „Ochrona własności intelektualnej przedsiębiorstwa - najnowsze regulacje i dobre...

więcej
Aktualności 17.03.2014
„Spór o podwyżkę opłaty za wieczyste użytkowanie” - Michał Sołtyszewski wyjaśnia, w jaki sposób skutecznie prowadzić z gminą spór o opłatę za wieczyste użytkowanie -„Rzeczpospolita”

„Spór o podwyżkę opłaty za wieczyste użytkowanie” - Michał Sołtyszewski wyjaśnia, w jaki sposób skutecznie prowadzić z gminą spór o opłatę za...

więcej
Aktualności 10.03.2014
„Dla usług kompleksowych obowiązuje jedna stawka” - opinia Marcina Bazylczuka w "Dzienniku Gazecie Prawnej"

„Dla usług kompleksowych obowiązuje jedna stawka” - opinia Marcina Bazylczuka w "Dzienniku Gazecie Prawnej"

więcej
Aktualności 03.03.2014
„Sztuczny twór nie daje korzyści podatkowych" - komentarz Marcina Bazylczuka dotyczący rozliczania przychodu z tytułu otrzymania wirtualnych akcji w „Rzeczpospolitej”

„Sztuczny twór nie daje korzyści podatkowych" - komentarz Marcina Bazylczuka dotyczący rozliczania przychodu z tytułu otrzymania wirtualnych akcji...

więcej
Aktualności 01.03.2014
„W 2014 roku wyższa grzywna za uchylanie się od płacenia podatku” - komentarz Adama Apel w miesięczniku "Kontrole w firmie"

„W 2014 roku wyższa grzywna za uchylanie się od płacenia podatku” - komentarz Adama Apel w miesięczniku "Kontrole w firmie"

więcej
Aktualności 24.02.2014
„Jak zbudować sieć sklepików” - opinia Alicji Niskiej dot. wymogów prawnych związanych z otwarciem sklepów z markowym alkoholem w „Rzeczpospolitej”

„Jak zbudować sieć sklepików” - opinia Alicji Niskiej dot. wymogów prawnych związanych z otwarciem sklepów z markowym alkoholem w „Rzeczpospolitej...

więcej
Aktualności 18.02.2014
Piotr Pośnik ekspertem w Związku Przedsiębiorców i Pracodawców

Piotr Pośnik dołączył do grona ekspertów Związku Przedsiębiorców i Pracodawców wspierającego działalność firm z sektora MŚP, w którym został...

więcej
Aktualności 18.02.2014
„Centrum handlowe – nie obejdzie się bez miejscowego planu” - artykuł Michała Wielhorskiego i Michała Sołtyszewskiego dotyczący budowy obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000m2 w świetle ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzenny

„Centrum handlowe – nie obejdzie się bez miejscowego planu” - artykuł Michała Wielhorskiego i Michała Sołtyszewskiego dotyczący budowy obiektów...

więcej
Aktualności 14.02.2014
„Gdy pracownik czyta firmowe kartoteki, to przetwarza dane osobowe” - artykuł Piotra Pośnika w „Rzeczpospolitej”

„Gdy pracownik czyta firmowe kartoteki, to przetwarza dane osobowe” - artykuł Piotra Pośnika w „Rzeczpospolitej”

więcej
Aktualności 12.02.2014
„Kiedy kasa, kiedy memoriał” - rozmowa z Marcinem Bazylczukiem dot. rozliczenia kosztów na przełomie roku w "Dzienniku Gazecie Prawnej"

„Kiedy kasa, kiedy memoriał” - rozmowa z Marcinem Bazylczukiem dot. rozliczenia kosztów na przełomie roku w "Dzienniku Gazecie Prawnej"

więcej
Aktualności 06.02.2014
BWW doradzała na rzecz startupu oferującego mobilny program lojalnościowy

BWW LAW & TAX doradcą Freebee w związku z rozpoczęciem współpracy z operatorem telekomunikacyjnym Polkomtel.

więcej
Aktualności 28.01.2014
Michał Wielhorski był prelegentem podczas warsztatów „Kontrakty budowlane - jak nie upaść z wykonawcą i zabezpieczyć swoją umowę”

Michał Wielhorski był prelegentem podczas warsztatów „Kontrakty budowlane - jak nie upaść z wykonawcą i zabezpieczyć swoją umowę” organizowanych w...

więcej
Aktualności 13.01.2014
„Niewielkie opóźnienie nie zawsze wiąże się z zapłatą odsetek" - komentarz Marcina Bazylczuka w „Dzienniku Gazecie Prawnej"

„Niewielkie opóźnienie nie zawsze wiąże się z zapłatą odsetek" - komentarz Marcina Bazylczuka w „Dzienniku Gazecie Prawnej"

więcej
Aktualności 10.01.2014
„Prawo otworzy fortece i da zarobić", komentarz Ewy Bereszko poświęcony regulacjom prawnym dotyczącym BIG DATA w „IT Reseller”

„Prawo otworzy fortece i da zarobić", komentarz Ewy Bereszko poświęcony regulacjom prawnym dotyczącym BIG DATA w „IT Reseller”

więcej
Aktualności 09.01.2014
BWW doradzała przy sprzedaży I fazy kompleksu Ideal Idea Park III

Prawnicy BWW Law & Tax doradzali IDEAL IDEA przy sprzedaży I fazy kompleksu Ideal Idea Park III na rzecz BPH TFI.
...

więcej
Aktualności 12.12.2013
Piotr Jakubowski wystąpił podczas warsztatów „Windykacja należności - aspekty prawne i praktyczne rozwiązania”

Piotr Jakubowski wystąpił podczas warsztatów „Windykacja należności - aspekty prawne i praktyczne rozwiązania” odbywających się 12-13 grudnia 2013...

więcej
Aktualności 11.12.2013
„Od 2014 r. niekorzystne zasady" - komentarz Marcina Bazylczuka w „Rzeczpospolitej"

„Od 2014 r. niekorzystne zasady" - komentarz Marcina Bazylczuka w „Rzeczpospolitej"

więcej
Aktualności 04.12.2013
„Sąd Najwyższy wzmocnił ochronę akcjonariuszy mniejszościowych" - wywiad z Martą Kosiedowską w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

„Sąd Najwyższy wzmocnił ochronę akcjonariuszy mniejszościowych" - wywiad z Martą Kosiedowską w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

więcej
Aktualności 04.12.2013
„Podatnik nie może płacić za specyfikę dotacji" - komentarz Marcina Bazylczuka w „Rzeczpospolitej”

„Podatnik nie może płacić za specyfikę dotacji" - komentarz Marcina Bazylczuka w „Rzeczpospolitej”

więcej
Aktualności 12.11.2013
BWW doradzała First Property Group przy nabyciu udziałów w Blue Tower

BWW Law & Tax doradzała First Property Group przy kolejnej inwestycji w Blue Tower w Warszawie

więcej
Aktualności 04.11.2013
„Gdy kupujesz ziemię, której właściciel został wywłaszczony, możesz mieć kłopoty" - wywiad z Michałem Wielhorskim w „Rzeczpospolitej”

„Gdy kupujesz ziemię, której właściciel został wywłaszczony, możesz mieć kłopoty" - wywiad z Michałem Wielhorskim w „Rzeczpospolitej”

więcej
Aktualności 24.10.2013
Michał Wielhorski był prelegentem podczas warsztatów „Kontrakty budowlane - jak nie upaść z wykonawcą i zabezpieczyć swoją umowę”

Michał Wielhorski był prelegentem podczas warsztatów „Kontrakty budowlane - jak nie upaść z wykonawcą i zabezpieczyć swoją umowę” zorganizowanych...

więcej
Aktualności 15.10.2013
„Lekceważenie obowiązków rejestrowych może słono kosztować" - wywiad z Piotrem Jakubowskim w „Dzienniku Gazecie Prawnej"

„Lekceważenie obowiązków rejestrowych może słono kosztować" - wywiad z Piotrem Jakubowskim w „Dzienniku Gazecie Prawnej"

więcej
Aktualności 10.10.2013
„Internetowe porady medyczne budzą kontrowersje na gruncie VAT" - komentarz Marcina Bazylczuka w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

„Internetowe porady medyczne budzą kontrowersje na gruncie VAT" - komentarz Marcina Bazylczuka w „Dzienniku Gazecie Prawnej”

więcej
Aktualności 07.10.2013
„Mięsny biznes stanie na dwóch nogach" - BWW doradcą prawnym grupy Pini w Polsce, wypowiedź Jacka Bieniaka dot. nowej inwestycji Pini w „Pulsie Biznesu”

„Mięsny biznes stanie na dwóch nogach" - BWW doradcą prawnym grupy Pini w Polsce, wypowiedź Jacka Bieniaka dot. nowej inwestycji Pini w „Pulsie...

więcej
Aktualności 07.10.2013
„Nowoczesne technologie dają nowe możliwości" - komentarz Marcina Bazylczuka w „Rzeczpospolitej”

„Nowoczesne technologie dają nowe możliwości" - komentarz Marcina Bazylczuka w „Rzeczpospolitej”

więcej
Aktualności 25.09.2013
„ZM Henryk Kania chcą kupić Swojskie Specjały" komentarz Michała Wielhorskiego w Gazecie Giełdy „Parkiet"

„ZM Henryk Kania chcą kupić Swojskie Specjały" komentarz Michała Wielhorskiego w Gazecie Giełdy „Parkiet"

więcej
Aktualności 20.09.2013
„Czego chce firma od gminy" - komentarz Jacka Bieniaka w „Rzeczpospolitej"

„Czego chce firma od gminy" - komentarz Jacka Bieniaka w „Rzeczpospolitej"

więcej
Aktualności 09.09.2013
„Uczestnik cash poolingu nie podlega VAT" - opinia Marcina Bazylczuka w „Dzienniku Gazecie Prawnej"

„Uczestnik cash poolingu nie podlega VAT" - opinia Marcina Bazylczuka w „Dzienniku Gazecie Prawnej"

więcej
Aktualności 04.09.2013
BWW doradzała przy budowie Ideal Idea Park III

BWW Law & Tax Firm doradza przy budowie Ideal Idea Park III

więcej
Aktualności 28.08.2013
„Przepisy o spółkach mogą trafić do Trybunału" - komentarz Michała Wielhorskiego w „Rzeczpospolitej"

„Przepisy o spółkach mogą trafić do Trybunału" - komentarz Michała Wielhorskiego w „Rzeczpospolitej"

więcej
Aktualności 26.08.2013
„W Belvedere mogło dojsć do naruszenia prawa" - wypowiedź Marty Kosiedowskiej w Gazecie Giełdy „Parkiet"

„W Belvedere mogło dojsć do naruszenia prawa" - wypowiedź Marty Kosiedowskiej w Gazecie Giełdy „Parkiet"

więcej
Aktualności 19.08.2013
„Nie można brać PIT od błędu państwa" - komentarz Marcina Bazylczuka w „Rzeczpospolitej"

„Nie można brać PIT od błędu państwa" - komentarz Marcina Bazylczuka w „Rzeczpospolitej"

więcej
Aktualności 14.08.2013
„Pat z 75-proc. podatkiem od ukrytych złotówek" - opinia Marcina Bazylczuka w „Rzeczpospolitej"

„Pat z 75-proc. podatkiem od ukrytych złotówek" - opinia Marcina Bazylczuka w „Rzeczpospolitej"

więcej
Aktualności 12.08.2013
„Rejestracja bez środków trwałych" - komentarz Marcina Bazylczuka w „Dzienniku Gazecie Prawnej"

„Rejestracja bez środków trwałych" - komentarz Marcina Bazylczuka w „Dzienniku Gazecie Prawnej"

więcej
Aktualności 08.08.2013
Sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZZA Oddział Dębica

BWW Law&Tax Firm doradzała Polimex-Mostostal S.A. w związku ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZZA Oddział Dębica w ramach...

więcej
Aktualności 08.08.2013
BWW doradzała Polimex-Mostostal w związku ze sprzedażą zorganizowanych części przedsiębiorstw

BWW Law&Tax Firm doradzała Polimex-Mostostal S.A. w związku ze sprzedażą zorganizowanej części przedsiębiorstwa ZZA Oddział Dębica w ramach...

więcej
Aktualności 30.07.2013
BWW doradzała przy komercjalizacji kompleksów biurowych w Krakowie

Prawnicy kancelarii BWW Law & Tax Firm doradzali Grupie Buma przy komercjalizacji i finansowaniu dwóch kompleksów biurowych w Krakowie.

więcej
Aktualności 29.07.2013
„Należy się spodziewać nowelizacji instytucji nieujawnionych źródeł" - komentarz Marcina Bazylczuka w „Dzienniku Gazecie Prawnej"

„Należy się spodziewać nowelizacji instytucji nieujawnionych źródeł" - komentarz Marcina Bazylczuka w „Dzienniku Gazecie Prawnej"

więcej