act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Prawnicy
Zuzanna Słowiańska
prawnik

Zuzanna Słowiańska jest prawnikiem w Kancelarii act BSWW. Do obszaru jej zainteresowań należą prawo cywilne, prawo handlowe oraz procesowe. Zajmuje się bieżącą obsługą spółek oraz wsparciem prawników w prowadzeniu sporów cywilnych, gospodarczych i administracyjnych.

Włada językiem angielskim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uczelni Łazarskiego w Warszawie.