act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Starsi prawnicy
Wioletta Wyrzykowska
adwokat / starszy prawnik

Jest adwokatem i starszym prawnikiem w kancelarii act BSWW. Zajmuje się prawem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem korporacyjnej obsługi spółek. W zakresie jej zainteresowań znajduje się ponadto prawo pracy m.in. w kontekście zatrudnienia kadry menedżerskiej.
Włada językiem angielskim.
Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekty

Udział w badaniu prawnym (due diligence) domu maklerskiego IFM GAM S.A.

Doradztwo przy emisjach obligacji przez spółki publiczne oraz wprowadzenie obligacji do alternatywnego systemu obrotu organizowanego przez Bondspot S.A. oraz GPW S.A. dla COMP S.A. – wielkość...

Aktualności

Aktualności 05.01.2017
1 stycznia 2017 roku weszło w życie kilka niezwykle istotnych zmian w zakresie prawa pracy. Każda ze stron...
Aktualności 16.11.2016
Najnowsza, planowana nowelizacja Kodeksu Pracy, ma prowadzić do uproszczenia relacji w zakresie stosunku pracy....