act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Prawnicy
Wioletta Wdowiak
aplikant radcowski/ prawnik

Wioletta Wdowiak jest aplikantem radcowskim i prawnikiem w kancelarii act BSWW . Do obszaru jej zainteresowań należą zagadnienia związane z prawem spółek handlowych, prawo obrotu nieruchomościami, prawo konkurencji oraz rynki nowych technologii i start-upy. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej spółek prawa handlowego, badań prawnych due diligence przedsiębiorstw.

Włada językiem angielskim w stopniu zaawansowanym.

Wioletta Wdowiak ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. W ramach studiów odbyła praktyki w Università degli Studi di Trento (Włochy).