act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Prawnicy
Weronika Zdeb
aplikant adwokacki

Weronika Zdeb jest aplikantem adwokackim i prawnikiem w kancelarii act BSWW. Zajmuje się praktyką w zakresie prawa cywilnego, prawa korporacyjnego oraz prawa rynków kapitałowych. Posiada doświadczenie w zakresie obsługi prawnej transakcji M&A, w szczególności badań prawnych due diligence przedsiębiorstw, oraz procesów restrukturyzacyjnych spółek kapitałowych. Ponadto zajmowała się analizą i negocjowaniem umów najmu lokali wielkopowierzchniowych.

Włada językiem angielskim w stopniu zaawansowanym oraz językiem francuskim i rosyjskim w stopniu podstawowym.

Weronika Zdeb ukończyła prawo na Wydziale Prawa i Administracji oraz zarządzanie o specjalizacji międzynarodowe na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej na Uniwersytecie Jagiellońskim. Ponadto jest absolwentką studiów podyplomowych Prawo i ekonomia rynku kapitałowego organizowanych przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie.