act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Starsi prawnicy
Weronika Duda
Radca prawny/ Starszy prawnik

Weronika Duda jest radcą prawnym i starszym prawnikiem w kancelarii act BSWW. Świadczy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego i administracyjnego, w tym w szczególności prawa obrotu nieruchomościami oraz prawa budowlanego. Uczestniczyła w transakcjach związanych z nabywaniem nieruchomości na cele komercyjne, badaniach prawnych (due diligence) nieruchomości, zajmowała się również bieżącą obsługą spółek.

Posługuje się biegle językiem niemieckim oraz językiem angielskim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie, w ramach programu ERASMUS studiowała na Leibniz Universität Hannover w Niemczech. Ukończyła studia podyplomowe „Akademia spółek” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.