act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Młodsi prawnicy
Sylwia Boguska
młodszy prawnik

Sylwia Boguska jest młodszym prawnikiem w kancelarii act BSWW. Działa jako wolontariusz w Punkcie Porad Prawnych Kliniki Prawa Uniwersytetu Warszawskiego w sekcji cywilnej. Studiuje również finanse i rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej.

Włada językiem angielskim oraz niemieckim.