act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Wspólnicy
Sebastian Sury
adwokat / wspólnik

Jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii act BSWW. Posiada bogate doświadczenie w zakresie tworzenia struktur transakcji fuzji i przejęć (M&A). Przeprowadził kilkadziesiąt emisji obligacji (w tym notowanych na rynku Catalyst), uwzględniających zróżnicowane prawa i obowiązki emitenta i obligatariuszy. Uczestniczył przy tworzeniu i obsłudze domów maklerskich. Świadczy pomoc prawną w zakresie bieżącej obsługi spółek prawa handlowego.
Włada językiem angielskim i francuskim.
Ukończył Wydział Prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego.

Projekty

Doradztwo prawne dotyczące udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej (przygotowanie regulacji wewnętrznych, regulaminów, procedur, sporządzenie wniosku o udzielenie zezwolenia...

Doradztwo prawne przy programie emisji obligacji zabezpieczonych o łącznej wartości nominalnej obligacji wszystkich serii w wysokości 50 mln zł emitowanych przez Dekpol S.A.

Aktualności

Aktualności 22.11.2016
Jako partner merytoryczny wydarzenia zapraszamy Państwa wraz z dziennikiem Rzeczpospolita na warsztaty: OBLIGACJE...
Aktualności 17.11.2015
W związku z wejściem w życie nowej ustawy o obligacjach, prawnicy BSWW Legal & Tax przeprowadzą 19.11.2015...