act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Wspólnicy zarządzający
Piotr Wojnar
adwokat / wspólnik zarządzający

Piotr Wojnar jest adwokatem i wspólnikiem zarządzającym w kancelarii act BSWW. Specjalizuje się w prawie obrotu gospodarczego, ze szczególnym uwzględnieniem obsługi korporacyjnej spółek, w tym w szczególności spółek publicznych. Posiada także bogatą praktykę sądową w sprawach gospodarczych, zarówno cywilnych, administracyjnych jak i karnych. Doradzał m.in. przy publicznych i prywatnych emisjach akcji (m.in. COMP S.A., Bank BPS S.A.) Przeprowadzał transakcje fuzji i przejęć spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych (m. in. Novitus S.A., ZUK, Elzab S.A.). Uczestniczył w tworzeniu i obsłudze domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych (m. in. TMS S.A., Analizy Online Asset Management S.A., IFM S.A., Opera TFI S.A.). Piotr Wojnar był członkiem licznych Rad Nadzorczych. W chwili obecnej pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Skyline Investment S.A.

Włada językiem angielskim.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekty

Doradztwo na rzecz PayTel S.A. przy zawarciu umowy z Orange Polska S.A. na świadczenie usług płatniczych i innych usług związanych z rozliczeniami transakcji gotówkowych i bezgotówkowych w sieci...

Doradztwo na rzecz PayTel S.A. w procedurze uzyskiwania zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego na działalność w charakterze krajowej instytucji płatniczej.

Aktualności

Aktualności 06.12.2016
Wiodący wydawca i producent gier przygodowych Artifex Mundi S.A. zadebiutował w listopadzie na warszawskim...
Aktualności 12.02.2016
BSWW Legal & Tax doradzała PayTel S.A., spółce teleinformatycznej świadczącej specjalistyczne usługi w...