act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Wspólnicy zarządzający
Piotr Smołuch
adwokat / wspólnik zarządzający

Piotr Smołuch jest adwokatem i wspólnikiem zarządzającym w kancelarii act BSWW. Od początku swojej kariery zawodowej związany z rynkami kapitałowymi. Doradzał w przejęciach spółek na rynku regulowanym oraz w tworzeniu struktur w transakcjach private equity, w tym M&A, IPO oraz PAIP, ze szczególnym uwzględnieniem transakcji dla instytucji finansowych. Przeprowadził również kilkadziesiąt emisji obligacji zarówno w transakcjach prywatnych jak i notowanych na Catalyst. Brał udział w sporządzaniu prospektów i memorandów informacyjnych. Zajmuje się również bieżącą obsługą korporacyjną spółek prawa handlowego. Zasiadał w Radach Nadzorczych MR Bank S.A. (obecnie SGB Bank S.A.), Big Vent S.A. oraz Bone Vitea S.A.
Włada językiem angielskim.
Ukończył Wydział Prawa na Uniwersytecie im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

Projekty

Doradztwo na rzecz inwestorów finansowych w projekcie typu mezzanine polegającym na refinansowaniu całego długu finansowego Malborskich Zakładów Chemicznych Organika S.A. Refinansowanie zostało...

Kancelaria doradzała przy udzieleniu na rzecz spółki Fedha Sp. z o.o. finansowania przeznaczonego na pokrycie kosztów wezwania do zapisywania się na sprzedaż do 100% akcji spółki Vantage...

Aktualności

Aktualności 06.09.2017
Zapraszamy do lektury artykułu Piotra Smołucha i Jakuba Salwy "Rynek obligacji w Polsce nadal rośnie" na łamach...
Aktualności 24.08.2017
Prawnicy act BSWW doradzali na rzecz inwestorów finansowych w zakresie emisji obligacji przez Murapol S.A. oraz...

Publikacje

Publikacje 11.10.2016
Zapraszamy do lektury!http://www.thecity.com.pl/Publikacje/Magazyn-The-City/The-City-pazdziernik-2016