act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Starsi prawnicy
Piotr Giżyński
Adwokat / Starszy prawnik

Jestadwokatem i starszym prawnikiem w kancelarii act BSWW. Specjalizuje się w prawie cywilnym, prawie nieruchomości oraz prawie pracy. Posiada ponadto bogate doświadczenie w zakresie sprawa dochodzenia roszczeń odszkodowawczych z tytułu szkód osobowych i majątkowych oraz uczestniczył w badaniach due diligence nieruchomości. W obszarze jego zainteresowań znajduje się również prawo cywilne procesowe i prawo budowlane.

Włada językiem angielskim oraz w stopniu średnio-zaawansowanym niemieckim.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył Centrum Prawa Amerykańskiego przy Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego organizowane we współpracy z University of Florida Levin College of Law.