act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Wspólnicy
Piotr Ćwiertniewski
radca prawny / wspólnik

Piotr Ćwiertniewski jest radcą prawnym i wspólnikiem w kancelarii act BSWW. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów gospodarczych, zarówno w zakresie doradztwa transakcyjnego jak i w doradztwie bieżącym. Specjalizuje się w obsłudze prawnej obrotu nieruchomościami, procesu inwestycyjnego oraz struktur dystrybucji usług finansowych. Przeprowadził kilkadziesiąt procesów badania prawnego nieruchomości inwestycyjnych, na rzecz ich nabywców oraz instytucji finansowych. Doradzał m. in. przy sprzedaży kompleksu nieruchomości fabrycznych, nabyciu dla banku budynku mającego stanowić jego centralę, restrukturyzacji finansowej spółki deweloperskiej. Świadczył kompleksowe doradztwo prawne przy tworzeniu sieci sprzedaży ubezpieczeń, wprowadzaniu na rynek instytucji pożyczkowych i tworzeniu kanałów sprzedaży elektronicznej z wykorzystaniem urządzeń mobilnych (w tym w zakresie wymogów regulacyjnych, prawa konsumenckiego i ochrony danych osobowych). Posiada także doświadczenie w zakresie emisji obligacji, transakcjach typu venture capital i typu private equity. Wielokrotnie reprezentował swoich klientów w procesach cywilnych i gospodarczych.

Włada językiem angielskim i w stopniu komunikatywnym językiem niemieckim.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Projekty

Doradztwo na rzecz Dekpol S.A. przy emisji obligacji serii D o łącznej wartości nominalnej 35 mln złotych.

Doradztwo na rzecz Domu Maklerskiego Michael / Ström przy emisji obligacji serii A „BIOMED-LUBLIN” Wytwórnia Surowic i Szczepionek o łącznej wartości nominalnej 9 mln złotych.

Aktualności

Aktualności 14.06.2017
7 czerwca w Warszawie odbyła się konferencja "Usprawnianie procesów biznesowych i analiza danych w firmie". Nasi...
Aktualności 29.03.2017
Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało we wtorek projekt ustawy o ochronie danych osobowych. Zakres projektu nie...