act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Prawnicy
Paweł Wołosowicz
aplikant radcowski

Paweł Wołosowicz jest aplikantem radcowskim, prawnikiem w kancelarii BSWW Legal & Tax. Do obszaru jego zainteresowań należą zagadnienia związane z prawem spółek handlowych, prawo energetyczne oraz prawo obrotu nieruchomościami.

Włada językiem angielskim.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.