act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Starsi prawnicy
Paweł Jóźwik
radca prawny / starszy prawnik

Paweł Jóźwik jest radcą prawnym i starszym prawnikiem w kancelarii act BSWW.

Specjalizuje się w prawie podatkowym w szczególności międzynarodowym prawie podatkowym, cenach transferowych, postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych oraz podatkowych aspektach restrukturyzacji i transakcji M&A.

Paweł posiada bogate doświadczenie w zakresie planowania podatkowego oraz bieżącej obsługi podatkowej przedsiębiorców w szczególności z branży farmaceutycznej, energetycznej i przemysłu ciężkiego. Brał udział w licznych postępowaniach podatkowych i sądowo-administracyjnych oraz przeglądach podatkowych. Posiada duże doświadczenie w realizacji projektów z zakresu cen transferowych dla polskich oraz zagranicznych podmiotów.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Paweł jest absolwentem prawa na Uniwersytecie Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie, a także studiów podyplomowych z zakresu Rachunkowości w Polskiej Akademii Nauk oraz Międzynarodowych Strategii Podatkowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.