act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Prawnicy
Paweł Bochnia
aplikant radcowski

Jest aplikantem radcowskim i prawnikiem w kancelarii act BSWW. Do obszaru jego zainteresowań należy prawo zobowiązań, prawo handlowe oraz prawo pracy. Posiada bogate doświadczenie w zakresie kompleksowej obsługi spółek kapitałowych.

Włada językiem angielskim.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.