act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Starsi prawnicy
Patrycja Czarnecka
Adwokat / Starszy prawnik

Patrycja Czarnecka jest adwokatem i starszym prawnikiem w kancelarii act BSWW. Świadczy pomoc prawną w zakresie prawa cywilnego, ze szczególnym uwzględnieniem prawa obrotu nieruchomościami, prawa budowlanego i korporacyjnego. Uczestniczyła w badaniach due diligence nieruchomości, w transakcjach związanych z nabywaniem nieruchomości na cele komercyjne, zajmowała się bieżącą obsługą spółek deweloperskich i uczestniczyła w transakcjach z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego.

Włada językiem angielskim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie.