act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Prawnicy
Monika Drużkowska
aplikant adwokacki / prawnik

Monika Drużkowska jest aplikantem adwokackim, prawnikiem w kancelarii act BSWW. Posiada doświadczenie w zakresie prawa cywilnego i prawa handlowego. Zajmuje się obsługą korporacyjną spółek, w tym w szczególności spółek publicznych oraz doradztwem w zakresie prawa rynku kapitałowego. Do obszaru jej zainteresowań należą także zagadnienia związane z prawem bankowym oraz prawem procesowym.

Włada językiem angielskim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego.