act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Starsi prawnicy
Michał Sołtyszewski
Adwokat / Starszy prawnik
michal.soltyszewski@actlegal-bsww.com

Jest adwokatem w kancelarii act BSWW. Specjalizuje się w prawie nieruchomości (prawo budowlane, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne, warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, gospodarka nieruchomościami, ochrona środowiska, wywłaszczanie nieruchomości, ochrona konserwatorska), prawie administracyjnym oraz prawie cywilnym. Wielokrotnie prowadził procesy due diligence nieruchomości położonych w ponad 15 miastach, w tym w Warszawie i Krakowie, przeznaczonych pod budowę wielkopowierzchniowych obiektów handlowych, biurowców klasy A oraz osiedli mieszkaniowych. Doradza m. in. na rzecz Grupy Buma, Echo Investment, STRABAG oraz Grupy Griffin.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Ukończył studia prawnicze na Kolegium Prawa Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie oraz studia podyplomowe „Podstawy prawno-ekonomiczne procesu inwestycyjnego” w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Projekty

Doradztwo na rzecz holenderskiej grupy ECC przy projekcie Nowa Stacja w Pruszkowie. Kancelaria doradzała ECC na wszystkich etapach inwestycji, począwszy od badania prawnego (due diligence...

Doradztwo na rzecz Grupy Griffin przy transakcji zakupu od Zakładów Graficznych „Dom Słowa Polskiego" nieruchomości przy ul. Miedzianej w Warszawie, o łącznej powierzchni ponad 15 tys. mkw. wraz...

Aktualności

Aktualności 27.06.2017
Reino Partners i Grupa Buma wspólnie realizują pierwszy projekt developerski. Wrocławska inwestycja będzie się...
Aktualności 24.02.2017
1. OBECNY STAN PRAWNY W dniu 1 stycznia 2017 r. weszła w życie ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o...

Publikacje

Publikacje 22.09.2014
„Ekoprzepisy na razie nie wstrząsną rynkiem. Rewolucja przyjdzie w 2021 r.” – wywiad z Michałem Sołtyszewskim dot...
Publikacje 02.06.2014
"Inwestycja w zabytek jest ryzykowna" - wywiad z Michałem Sołtyszewskim w "Rzeczpospolitej"http://archiwum.rp.pl/...
Publikacje 05.05.2014
"Kiedy na wycinkę drzew musisz mieć pozwolenie?" - rozmowa z Michałem Sołtyszewskim w „Rzeczpospolitej”