act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Starsi prawnicy
Michał Semetkowski
Adwokat / strarszy prawnik

Michał Semetkowski jest adwokatem i starszym prawnikiem w kancelarii act BSWW. Świadczy pomoc prawną z zakresu prawa cywilnego, administracyjnego, w tym w szczególności prawa obrotu nieruchomościami oraz prawa budowlanego. Wielokrotnie brał udział w procesach due diligence nieruchomości położonych m.in. w Warszawie, Krakowie i Trójmieście w tym w badaniu stanu prawnego nieruchomości przeznaczonych pod budowę inwestycji mieszkaniowych i komercyjnych. Zdobywał doświadczenie w jednej z największych firm deweloperskiej w Polsce notowanej na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Posługuje się biegle językiem niemieckim oraz językiem angielskim.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Reńskiego Uniwersytet Fryderyka Wilhelma w Bonn w ramach programu LL.M. z zakresu niemieckiego prawa cywilnego.