act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Wspólnicy
Matylda Juzala
adwokat / wspólnik

Matylda Juzala jest adwokatem i wspólnikiem w kancelarii act BSWW. Ma doświadczenie w prowadzeniu spraw sądowych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz prawa pracy. Ponadto zajmuje się obsługą prawną emisji obligacji, w szczególności ustanawianiem zabezpieczeń rzeczowych i obligacyjnych. Ponadto, jej doświadczenie zawodowe obejmuje zagadnienia związane z prawem gier hazardowych.
Włada językiem angielskim i francuskim.
Ukończyła Uniwersytet Warszawski Wydział Prawa i Administracji w roku 2005 r. oraz roczny kurs prawa francuskiego i europejskiego we współpracy z Wydziałem Prawa Uniwersytetu w Potiers (Francja). Studiowała także na Uniwersytecie w Orleanie (Francja).

Projekty

Doradztwo na rzecz Kredyt Inkaso S.A. w zakresie emisji obligacji serii Z o łącznej wartości nominalnej 40 mln złotych.

Doradztwo prawne przy restrukturyzacji zadłużenia obligacyjnego oraz przy dochodzeniu roszczeń obligacyjnych, w tym także doradztwo związane z realizacją ustanowionych zabezpieczeń.

Aktualności

Aktualności 28.04.2017
Prawnicy BSWW Legal & Tax doradzali inwestorom finansowym w projekcie typu mezzanine polegającym na...
Aktualności 25.02.2016
Prawnicy BSWW Legal & Tax doradzali na rzecz Kredyt Inkaso S.A., spółki zajmującej się zarządzaniem portfelami...