act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Młodsi prawnicy
Marta Pałyga
młodszy prawnik

Marta Pałyga jest młodszym prawnikiem w kancelarii act BSWW. Do obszaru jej zainteresowań należą zagadnienia z zakresu prawa cywilnego, w szczególności prawa zobowiązań oraz prawa obrotu nieruchomościami.

Włada językiem angielskim, niemieckim i hiszpańskim.