act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Starsi prawnicy
Marta Łobzowska
radca prawny / starszy prawnik

Jest radcą prawnym i starszym prawnikiem w kancelarii act BSWW. Posiada kilkuletnie doświadczenie w zakresie doradztwa prawnego przy transakcjach finansowania różnego rodzaju inwestycji, które zdobywała w warszawskim biurze międzynarodowej kancelarii prawnej. Brała udział w obsłudze prawnej transakcji finansowania inwestycji nieruchomościowych ze szczególnym uwzględnieniem dużych projektów komercyjnych i deweloperskich (min. dla Pirelli Pekao RE), jak również transakcji finansowania różnego rodzaju projektów inwestycyjnych, w tym finansowania jednego z największych projektów inwestycyjnych realizowanych w branży paliwowej w Polsce w ostatnich latach (Grupa LOTOS – Program 10+). Posiada również doświadczenie w obszarze kredytów detalicznych, prawa umów oraz prawa pracy zdobyte na stanowisku prawnika wewnętrznego w polskim oddziale instytucji kredytowej.

Posługuje się w stopniu bardzo dobrym językiem angielskim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.