act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Wspólnicy
Marta Kosiedowska
radca prawny / wspólnik

Marta Kosiedowska jest radcą prawnym i wspólnikiem w kancelarii act BSWW. Specjalizuje się w M&A, prawie korporacyjnym oraz prawie obrotu nieruchomościami. Posiada bogate doświadczenie w doradztwie w zakresie fuzji i przejęć, transakcji na udziałach, transakcji na aktywach, w doradztwie dotyczącym sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa zarówno po stronie kupujących jak i sprzedających. W zakresie transakcji typu joint venture doradzała przy realizacji inwestycji budowy fabryki suplementów diety oraz produktów farmaceutycznych w procesie wejścia kapitałowego zagranicznego inwestora do spółki oraz spółce New Media Ventures, właścicielowi platformy Freebee – startupu oferującego mobilny program lojalnościowy – w zakresie współpracy z Polkomtel. W zakresie transakcji typu share deal doradzała przy sprzedaży nieruchomościowej spółki celowej jednemu z największych podmiotów działających na polskim rynku sprzedaży detalicznej w sklepach wielkopowierzchniowych. W zakresie transakcji typu asset deal doardzała spółkom z grupy Strabag przy transakcjach nieruchomościowych jak również spółkom z grupy HEM przy globalnej sprzedaży aktywów, doradza również w zakresie transakcji zakupu luksusowych jachtów (w tym w szczególności ze stoczniami włoskimi), a w zakresie transakcji typu enterprise deal doradzała przy sprzedaży trzech zakładów produkcyjnych Polimex-Mostostal (zbycie zorganizowanych części przedsiębiorstwa) na rzecz zewnętrznych inwestorów. Reprezentowała również m.in. wynajmujących w procesach komercjalizacji dotyczących budynków biurowych klasy A oraz centrów logistycznych. W tym zakresie doradzała takim podmiotom jak spółki z grupy Europolis (CA IMMO), a obecnie na rzecz PEC Szyszkowa (właściciel centrum logistycznego), Kulczyk-Silverstein, grupy Triuva, Immobel.

Posługuje się biegle językiem angielskim i włoskim oraz w stopniu średniozaawansowanym językiem francuskim.

Ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, studiowała również na wydziale prawa Libera Universitá degli Studi Sociali Luiss Guido Carli w Rzymie.

Projekty

Reprezentowanie Volvo Car Germany i AVS Automotiv VersicherungsService w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów dot. zgłoszenia...

Doradztwo na rzecz funduszu nieruchomościowego Immobel w związku ze sprzedażą projektu „Okrąglak" składającego się z dwóch budynków biurowych ("Okrąglak" i „Kwadraciak") o powierzchni najmu ok. 8....

Aktualności

Aktualności 13.07.2017
Kancelaria act BSWW doradzała Nielsen w związku z wewnątrzgrupowym połączeniem polskich spółek zależnych tj....
Aktualności 13.04.2017
Z przyjemnością informujemy, że kancelaria BSWW i nasi prawnicy zostali wyróżnieni w dwóch międzynarodowych,...

Publikacje

Publikacje 04.12.2013
„Sąd Najwyższy wzmocnił ochronę akcjonariuszy mniejszościowych" - wywiad z Martą Kosiedowską w „Dzienniku Gazecie...
Publikacje 26.08.2013
„W Belvedere mogło dojsć do naruszenia prawa" - wypowiedź Marty Kosiedowskiej w Gazecie Giełdy „Parkiet"