act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Prawnicy
Marlena Suchonos
prawnik

Marlena Suchonos jest aplikantem adwokackim i prawnikiem w kancelarii act BSWW. Do obszaru jej zainteresowań należy prawo cywilne procesowe, w szczególności arbitraż, prawo spółek, a także prawo nieruchomości. Posiada doświadczenie w zakresie badań due diligence nieruchomości. Zajmuje się bieżącą obsługą spółek prawa handlowego.

Biegle włada językiem angielskim i rosyjskim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Aktualności

Aktualności 13.07.2017
Kancelaria act BSWW doradzała Nielsen w związku z wewnątrzgrupowym połączeniem polskich spółek zależnych tj....