act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Prawnicy
Mariusz Grochowski
aplikant adwokacki / prawnik

Mariusz Grochowski jest aplikantem adwokackim oraz prawnikiem w kancelarii act BSWW. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie cywilnym oraz prawie procesowym. Zajmuje się również prawem korporacyjnym i bieżącą obsługą spółek prawa handlowego oraz współpracuje przy projektach nieruchomościowych. Doradza także klientom włoskojęzycznym. Doświadczenie zawodowe, poza pracą w polskich kancelariach, zdobywał w Stanach Zjednoczonych jako praktykant w waszyngtońskim sądzie Superior Court of the District of Columbia.

Biegle posługuje się językiem angielskim oraz włoskim.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. W tym samym czasie ukończył z wyróżnieniem filologię włoską na Uniwersytecie Jagiellońskim. Swe kompetencje w zakresie włoskiego języka prawniczego rozwinął w ramach Interdyscyplinarnego Podyplomowego Studium Kształcenia Tłumaczy Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również program LL.M. in American Law Katolickiego Uniwersytetu Ameryki, Columbus School of Law w Waszyngtonie.