act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Starsi prawnicy
Marek Miszkiel
radca prawny/wspólnik

Jest radcą prawnym i wspólnikiem w kancelarii act BSWW. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi przedsiębiorców w ich bieżącej działalności gospodarczej, ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorców z branży budowlanej i inwestycyjnej. Wielokrotnie uczestniczył w badaniach prawnych (due dilligence) nieruchomości oraz spółek.

Marek specjalizuje się również w sporach gospodarczych, zarówno na etapie przedsądowym jak i sądowym. Posiada także doświadczenie w reprezentowaniu interesów przedsiębiorców w toku postępowania upadłościowego, zarówno jako wierzycieli jak i upadłych.
Marek pracował m. in. dla Kulczyk Silverstein Properties – firmie zajmującej się inwestowaniem i komercjalizacją prestiżowych obiektów budowlanych na terenie Warszawy.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu w Białymstoku. Ukończył Szkołę Prawa Amerykańskiego i Europejskiego organizowaną przez Wydział Prawa Uniwersytetu w Białymstoku we współpracy z Uniwersytetem w Michigan.

Projekty

Reprezentowanie Banku Gospodarki Żywnościowej w postępowaniach z zakresu prawa pracy.