act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Prawnicy
Marcelina Daszkiewicz
Adwokat / Starszy prawnik

Marcelina Daszkiewicz jest adwokatem oraz prawnikiem w Kancelarii act BSWW. Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych. Zajmuje się kompleksową obsługą postępowań o udzielenie zamówień publicznych, w zakresie zarówno przygotowywania i kompletowania dokumentacji przetargowej, jak i sporządzania opinii, analiz prawych oraz środków zaskarżenia. Przygotowuje projekty umów oraz pism w postępowaniach administracyjnych, w tym m.in. w zakresie dotyczącym sporów beneficjentów środków unijnych z instytucjami zarządzającymi. Posiada kilkuletnie doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie prawa w zakresie obsługi zamawiających, jak i wykonawców oraz reprezentacji tych podmiotów przed Krajową Izbą Odwoławczą, co pozwoliło jej na zapoznanie się z całym spektrum problemów występujących w zamówieniach publicznych.

Posługuje się językiem angielskim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji oraz Centrum Europejskiego Uniwersytetu Warszawskiego. Autorka publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych, m.in. w Rzeczpospolitej oraz Przetargach Publicznych.

Aktualności

Aktualności 27.09.2017
W wyniku nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie w dniu 28 lipcu 2016 roku, dwie...
Aktualności 16.08.2017
Wykonawcy biorących udział w postępowaniach prowadzonych w trybie zamówień publicznych mogą mieć problem w związku...

Publikacje

Publikacje 27.09.2016
Zapraszamy do lektury!http://www.rp.pl/Zamowienia-publiczne/309279989-Zamowienia-publiczne-pon...