act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Starsi prawnicy
Małgorzata Stefaniak
radca prawny / starszy prawnik

Małgorzata Stefaniak jest radcą prawnym w kancelarii act BSWW. Specjalizuje się w prawie rynku kapitałowego. Doradza m.in. przy publicznych i prywatnych emisjach instrumentów finansowych, nabywaniu znacznych pakietów akcji i wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne, a także przygotowywaniu programów motywacyjnych. Zajmuje się również obsługą prawną firm inwestycyjnych, w tym postępowaniami przed Komisją Nadzoru Finansowego o udzielenie i rozszerzenie zezwolenia na działalność maklerską. Prowadzi bieżącą obsługę spółek handlowych i uczestniczy w badaniach prawnych (due diligence).

Włada biegle językiem angielskim.

Ukończyła Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego i Centrum Prawa Amerykańskiego Uniwersytetu Warszawskiego organizowane we współpracy z Levin College of Law, University of Florida. Stypendystka programu Sokrates/Erasmus na Uniwersytecie w Mannheim (Niemcy). Uczestniczka “The International Business and Trade Summer Law Program” na Uniwersytecie Jagiellońskim we współpracy z The Catholic University of America, a także studiów podyplomowych: „Fuzje i przejęcia przedsiębiorstw” (Szkoła Główna Handlowa), „Prawo rynku kapitałowego” (Uniwersytet Warszawski) oraz „Prawo podatkowe” (Uniwersytet Łódzki).

Aktualności

Aktualności 06.12.2016
Wiodący wydawca i producent gier przygodowych Artifex Mundi S.A. zadebiutował w listopadzie na warszawskim...