act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Prawnicy
Małgorzata Ciołek
doradca podatkowy

Małgorzata Ciołek jest licencjonowanym doradcą podatkowym i aplikantem adwokackim w kancelarii act BSWW. Specjalizuje się w doradztwie podatkowym, w szczególności w zakresie podatku CIT oraz VAT, w tym doradztwie transakcyjnym, strukturyzacji działalności międzynarodowej oraz postępowaniach podatkowych i kontrolnych. Wcześniejsze kilkuletnie doświadczenie zawodowe zdobywała w jednej z firm tzw. „Wielkiej Czwórki” oraz dużej kancelarii prawno-podatkowej. Specjalizuje się w doradztwie dla branży deweloperskiej, budowlanej, FMCG.

Posługuje się biegle językiem angielskim.

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. W ramach studiów odbyła praktyki m.in. w Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Ponadto, ukończyła studia podyplomowe „Prawo podatkowe” na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Członek Izby Adwokackiej w Warszawie oraz Krajowej Izby Doradców Podatkowych.