act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Starsi prawnicy
Maciej Iwanejko
Adwokat / starszy prawnik

Jest adwokatem i starszym prawnikiem w kancelarii act BSWW. Specjalizuje się w szeroko pojętych sprawach egzekucji należności pieniężnych od dłużników oraz wszelkich czynności związanych z kontaktem z komornikami. Świadczy pomoc prawną wierzycielom w uzyskaniu należnych im świadczeń, jak również pomaga dłużnikom w przypadku nadużywania prawa przez wierzycieli. Zajmuje się również skuteczną windykacją należności. Posiada ponadto bogate doświadczenie w zakresie fuzji i przejęć oraz przekształceń spółek kapitałowych. Uczestniczył m.in. w transakcji przejęcia spółki „W biegu cafe” przez Pini Coffee. Zajmuje się również bieżącą obsługą spółek kapitałowych, świadczy pomoc zarówno w zakładaniu działalności gospodarczych, jak również w tworzeniu spółek. Doradza także w uzyskiwaniu wsparcia z programów rządowych oraz unijnych.
Specjalizuje się również w szeroko pojętym prawie sportowym, w tym m.in. obsługą prawną transferów krajowych i międzynarodowych, a także udzielaniem bieżącego doradztwa federacjom sportowym, klubom sportowym, zawodnikom i menedżerom.

Biegle posługuje się językiem angielskim.

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył również Summer Programme na Richard Language College w Bournemouth, Wielka Brytania.

Projekty

Doradztwo na rzecz Pini Beef, spółki należącej do włoskiej grupy Pini, w związku z nabyciem Zakładów Mięsnych w Końskowoli, wartość transakcji 10,5 miliona zł.

Doradztwo na rzecz spółek jednego z większych europejskich producentów urządzeń grzewczych w wybranych aspektach finansowania (kredyt konsorcjalny) w projekcie o wartości 390 milionów euro, w tym...