act legal covers all major European business centres.
Warsaw | Bratislava | Brussels | Frankfurt | Paris | Prague | Vienna
Meet us at www.actlegal.com
zespół —
Prawnicy
Łukasz Polak
aplikant adwokacki

Jest aplikantem adwokackim i prawnikiem w kancelarii act BSWW. Posiada doświadczenie w zakresie prawa umów oraz obrotu nieruchomościami. Zajmuje się również doradztwem w zakresie sporów sądowych – cywilnych i gospodarczych, a także karnych.

Włada językiem angielskim i włoskim.

Ukończył Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego w 2012 r. oraz Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego w 2013 r. W ramach studiów odbył praktyki w Università degli Studi di Bari Aldo Moro (Włochy).

Projekty

Bieżąca obsługa domów maklerskich ERSTE Securities Polska S.A., INVISTA DM S.A. oraz IFM GAM S.A.

Doradztwo na rzecz Grupy Copernicus w postępowaniach sądowych w sprawach z zakresu prawa pracy.